Eng. – Afr. F Woordelys

Afrifiksie is opgewonde om hierdie English – Afrikaans Fantasie Woordelys met ons Fantasie lesers en skrywers te deel. Indien u enige voorstelle het, voel vry om ons te kontak.

– Aa –

abnormal (adj.), abnormal, afweikend.
abracadabra (n.), abrakedabra, wartaal.
adventure (n.), avontuur.
air,
lug.
air flow, lugstroom.
alchemy
(n.), alchemie.

allegorical (adj.), allegories, allegoriese.
allusion (n.), heenwysing, sinspeling, toespeling.
amulet (n.), amulet.
Andersen (Hans Christian), Hans Christiaan Anderson.
apparition (n.), spook.
apprentice (n.), leerling, vakleerling.
arrow, pyl.
assassin vine, moordwingerd, sluipmoord-wingerdstok.
atmosphere (n.), atmosfeer.

attraction (n.), aantrek, aantrekkingskrag, aantreklikheid.
awe (n.), eerbied, ontsag, verwondering.
ax, byl.

– Bb –

badge, kenteken.
barbarian, barbaar.
barbaric (adj.), barbaars.
barracks, kuserne.
barrel, loop.
battalion, bataljon.
battle dress, vegtenue.
beacon, baken.
bear, beer.

belly, buik.
belt, gordel.
bishop, biskop.

boat, boot.
blood, bloed.
bogeyman, boeman.
bow, boog.
bridge, brug.

– Cc –

cabin, hut.
cannon, kanon.
cape, mantel.
captain, kaptein.
carriage (n.), koets.
castle, kasteel.
catastrophe, katastrofe.
cave, grot.
century, eeu.
ceremony, seremonie.
chain (n.), ketting.
change (v.), verander, morf.
chaos, chaos.
chaotic (adj.), chaoties.
chariot, strydwa.
cherub, gerub.
chimera, hersenbeeld, hersinskim.
circa, circa.
circle, sirkel.
circumference, omtrek.
cirrocumulus, cirrocumuluswolk.
cirrostratus, cirrostratuswolk.
cirrus, cirruswolk, veerwolk.
civilization, beskawing.
clock tower, kloktoring.
cloud, wolk.
coach (n.), wa.
cocoon, kokon.
codeword, kodewoord.
comet, komeet.
continent, continent.
crossbow, kruisboog.
crow, kraai.
crown, kroon.
curse, vloek.
cyclops, eenoogmonster, sikloop.

– Dd –

dagger, dolk.
dragon, draak.

dwarf, dwerg.

– Ee –

eagle, arend.
east
,
oos.

eastern (adj.), oostelike.
eclipse, eklips.
ecology, ekologie.
element, element.
elf, aardgees, elf, natuurgees.

elliptical (adj.), ellipties.
emperor, keiser.
empire, ryk.
empress, keiserin.
enemy, vyand.

– Ff –

fairy, fee.
falcon,
valk.
fantastic
(adj.), fantasties.

fantasy, fantasie.
feather, veer.

fight (v.), veg.
figurehead, boegbeeld.
fire (v.), vuur.
fireplace, kaggel, vuurherd.
fish, vis.

flask, fles.
flesh, vlees.
fly (v.), vlieg.
flying cloud, vlieswolk.
force field, kragveld.
foreign (adj.), uitheems.
foreign body, vreemde voorwerp.
forenoon, voormiddag.
forgotten Time, Vergete Tyd.
formation, formasie.
formula, formule.
forrest, bos.
fountain, fontein.
fox, jakkals.

fragment, fragment.
fragmentation, fragmentering.
fragmenting (v.), fragmenteer.
freezing point, vriespunt.
frog, padda.

frontal lobe, frontale lob.
full moon, volmaan.

– Gg –

gadget (adj.), uitvindsel.
gadget, foefie.
gallows, galg.
garlic, knoffel.

giant, reus.
gold, goud.
guillotine (n.), guillotien, valbyl.

– Hh –

habitat, habitat.
hallucinate (v.), hallusineer.
hallucination, hallusinasie.
halo, halo, nimbus.
halo, stralekrans.
hawk, valk.
horse, perd.

– Ii –

ice, ys.
illusion, illusie.
immortal (adj.), onsterflik.
inhabitant, bewoner.
inhumane (adj.), onmenslik.
ink, ink.
inn, herberg.

insect, insek.
interpreter, tolk.
invisibility, onsigbaarheid.
invisible (adj.), onsigbaar.
iodine, jodium.
iris, iris, reënboogvlies.
iron, yster.
irradiated (v.), bestraal.

– Jj –

jackal, jakkals.
jump
(v.), spring, sprong.

jump (v.), spring.
jungle, oerwoud.

Jupiter, Jupiter.

– Kk –

kidney, nier.
king, koning.
kingdom, koninkryk.

kit, uitrusting.
knapsack, bladsak.
knight (n.), ridder.

– Ll –

laboratory, laboratorium.
labyrinth, labirint.
ladder, leer.
lady, dame.

lake, meer.
lance (n.), lans.
land (v.), land.
landlord, eienaar, landheer.

language, taal.
law of nature, natuurwet.
lead, lood.
leader, leier.
leeward, daalwind.
legend, legende.
legion, legioen.
lever, hefboom.
leviathan, leviathan.
life form, lewensvorm.
lifeboat, reddingsboot, reddingstuig.
light, lig.
line, linie.
liquid, vloeistof.
loot, buit.
lord, heer.

Luna, Luna.

– Mm –

mad scientist, mal-wetenskaplike.
magic, toorkuns, towery.
magician, towenaar.
magic word, toorwoord, towerwoord.

magistrate, magistraat.
magnesium, magnesium.
magnet, magneet.
magnetic (adj.), magneties.
maneuver, maneuver.
manned (v.), beman.
map, kaart.

march (v.), marsjeer.
Mars, Mars.
martial law, krygswet.
mass, massa.
mast, mas.
mate, makker.
material, materiaal.
mathematical (adj.), matematies.
mathematician, matematikus, wiskundige.
mathematics, wiskunde.
matter, materie.
maximize (v.), maksimaliseer, maksimeer.
maximum, maksimum.
maze, doolhof.
medical (adj.), medies.
medicine, medisyne.
melting point, smeltpunt.
mercury, kwik.
Mercury, Merkurius.
mermaid, meermin.

metal, metaal.
metamorphosis, metamorfose.
metamorphoze (v.), metamorfoseer.
meteor, meteoor.
meteorite, meteoriet.
microscope, mikroskoop.
microscopic (adj.), mikroskopies.
military, militêr.
mineral, delfstof, mineraal.
minister, minister.
mercenary, huursoldaat.
mission, sending.
monolith, monoliet.
molecule, molekuul.
momentum, momentum.
monster, monster.
monstrosity, gedrog.
monstrous, gedrogtelik.
moon, maan.
morph, morf.
mortal, sterfling, sterweling.
mountain, berg.
mountain range, bergreeks, gebergte.
mutant, mutant.
mutation, mutasie.
myth, mite.

– Nn –

natural gas, aardgas.
navigate (v.), navigeer.
navigation, navigasie.
navigator, navigator.
Nemesis, Nemesis.
new moon, nuwe·maan.
nickel, nikkel.
night, nag.

nimbo stratus (adj.), nimbostratus.
nimbus cloud, nimbus-wolk.
north, noord.
northerly (adj.), noordelik.
nursery, kweekhuis.

– Oo –

oasis, oase.
oath, eed.
obelisk, obelisk.
object, objek.
occipital lobe, oksipitale lob.
ocean, oseaan.
officer, offisier.
one possessed, besetene.
oracle, orakel.
organ, orgaan.
organic (adj.), organies.
organism, organisme.
organization, organisasie.
origin, oorsprong.
outlander, uitlander.
oval, ovaal.
owl, uil.
oxidation, oksidasie.
oxygen, oksige, suurstof.
ozone, osoon.

– Pp –

pangolin, ietermagó.
paradox, paradoks.
parallax, parallaks.
parallel, parallel.
parasite, parasiet.
part, onderdeel.
particle, partikel.
period, tydperk.
perpendicular (adj.), loodreg.
phantom, drogbeeld, skim.
phenomenon, verskynsel.
phoenix, feniks.
phosphorus, fosfor.
photosynthesis, fotosintese.
physical (adj.), fisiek; fisies.
pipette, pipet, steekhewel.
platform, platform.
platinum, platinum.
platoon, peloton.
plot, komplot.
poison, gif.
poisonous (adj.), giftig.
politics, politiek.
population, bevolking, inwoners.
port1, bakboord.
port2, hawe.
possessed, besete.
power, mag.
precog (v.), prekognisie.
precog1, prekog.
precog2, prekognis.
prehistoric (adj.), prehistories.
pressure, druk.
priest, priester.
prime directive, hoofdoel.
primitive (adj.), primitief.
prince, prins.
princess, prinses.

prism, prisma.
prisoner of war, krygsgevangene.
prisoner, gevangene, prisonier.
probable reality, skynrealiteit.
proboscis, proboskus.
professor, professor.
propaganda, propaganda.
prospector, prospekteerder.
protection field, beskermingsveld.
protective shield, dekskild.
prototype, prototipe.
provisions (v.), proviandeer.
provisions, proviand.
psyche, psige.
pulse, puls.
pyramid, piramide, piramied.

– Qq –

quake, trilling.
quarantine, kwarantyn.
quartermaster, kwartiermeester.
quarters, kwartier.
queen, koninging.
quicksand, vlugsand, welsand, wilsand, dryfsand.
quisling, quisling.
quiver, koker.

– Rr –

race, ras.
rebel, rebel.
rebellion, rebellie.
renegade, renegaat.
reptile, reptile.
resident, inwoner.
rifle, geweer.
ripple, rimpel.
ritual, ritueel.
river, rivier.
rock, klip, rots.
rope, tou.

ruby, robyn.
ruin, murasie.
ruins, ruïne, bouval, puinhoop.
ruler, heerser.
retina, retina.

– Ss –

sabotage (v.), saboteer.
sabotage, sabotasie.
saboteur, saboteur.
saddle (n.), saal.
scroll, boekrol.
shaft, skag.
sheath, skede.
shield, skild.
ship, skip.
silt, slyk.
silver, silwer.
skeleton, geraamte, skelet.
skyline, horison, kim.
sleep, slaap.
snake, slang.
sorcerer, towenaar.
south (adj.), suid.
southerly (adj.), suidelik.
sphere, sfeer.
spiral staircase, spiraaltrap.
spy, spioen.
spying (v.), spioenasie.
stable (n.), stal.
stable boy, staljong.
staff, staf.
star, ster.
stock, voorraad.
structure, struktuur.
sulfur, swael, swawel.
sun, sol, son.
surface, oppervlak.
suspension bridge, hangbrug.
swamp, moeras.
syfer (v.), sypel.
symbiosis, simbiose.
symbol, simbool.

– Tt –

tactics, taktiek.
tail, roede, roei.
temperature, temperatuur.
temporal lobe, temporale lob.
test tube, proefbuis.
the moon, die maan.
thing, voorwerp.
tin, tin.
todler, peuter.
torture, marteling.
trajectory, trajek.
transparent, deursigtig.
trap flower, fuikblom.
trap, lokval.
traveler, reisiger.
triangulate (v.), trianguleer.
triangulation, triangulasie.
trigger, sneller.
troll, trol.

tunnel, tonnel.
transmutation, vormverandering.

– Uu –

ultra- (pref.), ultra-.
unconscious, bewusteloos.
unearthly (adj.), onaards.
utopia, utopie.

– Vv –

vampire, vampier.
vaccine, entstof.
vermin, ongedierte.
virus, virus.
vision, visioen.
visor, gesigskerm, helmskud, viseur.
vixen, heks.

volunteer, vrywilliger.
vortex, draaikolk.
voyage, reis.

– Ww –

wagon, wa.
war council,
kajuitraad.

war craft, oorlogstuig.
war expert, krygskundige.
war machines, krygstuig.
war, oorlog.
warlord, krygsheer.
warrior, kryger.
water, water.
wave, golf.
weapon, wapen.
weapons (pl.), wapentuig.
were creatures, weer-wesens.
werewolf, weerwolf.
west, wes, weste.
western (adj.), westelik.
whiz (v.), zits.
wilderness, woesteny.
winding-staircase, wenteltrap, draaitrap.
wing, vlerk.
witch, heks.
witchcraft, toorkuns.
wizard, towenaar.
wolf, wolf.
woods, woud.

world, wêreld.
worm, wurm.
wound, wond.
wow, sjoe, soe.
wrath, gramskap, toorn.

– Xx –

xeno- (pref.), xeno-.

– Yy –

year, jaar, jaargang.
youth, jongeling, penkop.

– Zz –

Zeus, Zeus.
zigzag (adv.;v.), sigsag.

zombie, zombie.

3 thoughts on “Eng. – Afr. F Woordelys

  1. Pingback: Afrikaanse Woordeskat

Comments are closed.