Eng. – Afr. WF Woordelys

 

Afrifiksie se doel is nie net om inligting aan ons Afrikaanse WF lesers en skrywers te verskaf nie, maar ook die nodige hulpbronne  om van Afrikaanse WF ‘n gerespekteerde letterkundige genre te maak. Daarom is dit vir ons ‘n voorreg om hierdie English – Afrikaans WF Woordelys met julle te deel. Afrifiksie wil ook mnre. Machiel Viljoen, Koos Smit en Joe Botha bedank vir hulle insette en raad wat betref hierdie English – Afrikaans WF Woordelys.
Meeste van die woorde op hierdie lys is ook opgeneem in die TWWF: Thompson Woordeboek vir Wetenskapfiksie. 

 

 – Aa –

absorb (v.), absorbeer.
absorbing, absorbering.
absorption, absorpsie.
accelerate (v.), versnel.
acceleration cradle, versnellingswieg.
acceleration, versnelling.
acid, suur.
actifan, aktiewe ondersteuner.
actinium, aktinium.
activate (v.), aktiveer.
active component, aktiewe komponent.
active gravitational mass, aktiewe swaartekragmassa.
active sonar, aktiewe sonar.
Adams Ring, Adams-ring.
adjudant, adjudant.
administrator, administrateur.
admiral, admiraal.
Adrastea, Adrastea, Jupiter XV.
adrenalin, adrenalien.
advance plate, skotplaat.
adventure, avontuur.
Aegir, Aegir, Saturnus XXXVI.
aerial, lugdraad.
aerocar, aëromotor, aërovaartuig.
aerodynamics, aërodinamika.
aeroplane, vliegtuig.
aeroponic (adj.), aëroponies.
aeroponics, aëroponika.
afternoon, namiddag.
AI (abbr.), K.I.
air attack (v.), lugaanval.
air base, lugbasis.
air boat, lugboot.
air brake, lugrem.
air braking, aëroremming, lugremming.
air conditioner, lugreëlaar.
air cushion, lugkussing.
air disturbance, lugsteurnis, lugstering, lugstoring, storing.
air filter, lugfilter.
air flow, lugstroom.
air lock, lugsluis.
air pressure, lugdruk.
air purification, lugsuiwering.
air purifier, lugsuiweraar.
air ship, lugskip, lugtuig.
air supply, lugtoevoer.
air tank, lugsilinder.
air taxi, lugtaxi.
air traffic control center, lugverkeerbeheersentrum.
air traffic, lugverkeer.
air, lug1.
air-car, lugmotor.
air-conditioning, lugreëling.
aircraft carrier, vliegdekskip.
aircraft, lugvaartuig.
airfield, vliegveld.
air-ground missile, lug-grond-missiel.
airport, lughawe.
airstrip, landingsbaan.
airtight (adj.), lugdig.
air-to-air missile, lug-tot-lug-missiel.
Aitne, Aitne, Jupiter XXXI.
alarm, alarm.
alarmist, onheilsprofeet.
alcove, alkoof.
Alderson disk, Alderson-skyf.
algebra, algebra.
algorithm, algoritme.
alien life form, vreemde lewende wese.
alien, vreemdeling, vreemde wese.
alloy, allooi, legering.
Alpha Centauri, Alpha Centauri, Rigil Kentaurus.
alpha particle, alfadeeltjie.
alternate future, ander toekoms, veranderde toekoms.
alternate history, ander geskiedenis, veranderde geskiedenis.
alternate reality, ander werlikheid, veranderde werklikheid.
alternate universe, ander heelal, veranderde heelal.
alternate world, ander wêreld, veranderde wêreld.
alternating current, wisselstroom.
alternative future, alternatiewe toekoms.
alternative history, alternatiewe geskiedenis.
alternative reality, alternatiewe werklikheid.
alternative universe, alternatiewe heelal.
alternative world, alternatiewe wêreld.
altimeter, altimeter.
altitude, hoogte, diepte.
altocumulus, altocumulus wolk.
altostratus, altostratus wolk.
aluminium, aluminium.
Amalthea, Amalthea, Jupiter V.
ammonia, ammoniak.
ammunition, ammunisie.
amoeba, amebe.
amphibian, amfibie, amfibies.
amplifier, klankversterker.
amplifier, versterker.
amputation, amputasie.
an expert, deskundige.
analyse (v.), analiseer.
analysis, analise.
analyst, analis.
analyze (v.), ontleed.
Ananke, Ananke, Jupiter XII.
anatomy, anatomie.
anchor cable, ankerkabel.
android, androïede.
anenometer, anenometer.
angel, engel.
Anglic, Afrikana.
ansible, antbaar.
antagonist, antagonis.
antenna, antenna, antenne, lugdraad.
anti-agathic, antidom.
anti-ballistic missile, ABM, antiballistiese missile.
antibiotic, antibiotika, antibiotikum.
antigrav, antigrav, antiswaar, antitrek.
anti-gravitational (adj.), anti-aantrekking.
anti-gravity device, antiswaartekragtoestel.
anti-gravity, anti-aantrekkingskrag, anti-swaartekrag.
antimatter, anti-materie.
antimony, antimonium, antimoon.
antispinward (adv.), anti-rotasierigting.
anywhen (adv.), enigneer.
APA (abbr.), APA.
apazine, apaskrif.
aphelium distance, aphelium afstand.
apocalyptic (adj.), apokalipties.
apparatus, apparaat, toestel.
apsis, apogee, apogeum.
arch, boog.
archaelogy, argeologie, oudheidkunde.
archaeological (adj.), argeologies.
archaeologist, argeoloog.
architecture, argitektuur.
arena, arena.
argon, argon.
Ariel, Ariel, Uranus I.
armored car, pantserwa.
armour, harnas; pantser.
army, leër.
arrow, pyl.
arsenal, arsenaal.
arsenic, arseen.
artificial (adj.), kunsmatige.
artificial gravity, kunsmatige swaartekrag.
artificial intelligence, kunsmatige intelligensie.
artificial womb, fetuskas.
artificially (adv.), kunsmatig.
astatine, astaat.
asteroid belt, asteroïdegordel.
asteroid, asteroïed, asteroïde, kleinplaneet, planetoïde.
astro biology, astro-biologie.
astro port, astropoort.
astrogate (v.), astrogeer, astronavigeer.
astrogation, astrogasie.
astrography, astrografie.
astronavigation, astronavigasie, astrovaart.
astronavigator, astrogator, astronavigator, astrovaarder.
astronomer, astronoom, sterrekundige.
astronomic (adj.), astronomies.
astronomical unit, astronomiese eenheid.
astronomy, astronomie, sterrekunde.
astrophysicist, astrofisikus.
astrophysics, astrofisika.
Atlantis, Atlantis.
Atlas, Atlas, Saturnus XV.
atmosphere, atmosfeer.
atmosphere, dampkring.
atmosphere, lug2, lugruim.
atmospheric (adj.), atmosferies.
atom, atoom.
atomic mass, atoommassa.
atomic number, atoomgetal.
atomics, atomies.
attack craft, gevegtuig.
attack, aanval.
attackforce, aanvalsmag.
attackship, aanvalstuig.
auditorium, ouditorium.
aurora, aurora.
automatic (adj.), outomaties.
automatic frequency control, outomatiese frekwensiekontrole.
automatically (adv.), outomatiese.
autonomous, outonoom.
auxiliary engine, hulpmotor.
avian (adj.), aviaanse.
avian, aviaan.
aviation, lugvaart.
aviator, vlieënier.
avitar, avitar.
ax, byl.

– Bb –

bacteria, bakterie.
badge, kenteken.
ballistic (adj.), ballistiese.
barbarian, barbaar.
barbaric (adj.), barbaars.
barometer, barometer, lugdrukmeter.
barracks, kuserne.
barrel, loop.
base control, basiskontrole.
base, basis.
battalion, bataljon.
battery, battery.
battle dress, vegtenue.
battleship, vegskip.
bauxite, bauxiet.
BDO (abbr.), GDV, g.d.v..
beacon, baken.
beam, straal1.
beam
(v.), straal2, stuur.
beam me up, stuur-my-tuis.
beanstalk, boontjierank, ruimtehyser.
Belinda, Belinda, Uranus XIV.
bellicose (adj.), krygskundig.
belly, buik.
belt, gordel1.
belter, gordelaar.
BEM (abbr.), GOM, g.o.m..
Bergelmir, Bergelmir, S/2004S15.
Bernal sphere, Bernal-sfeer.
beryl, beril.
beryllium, berillium.
Bestla, Bestla, S/2004S18.
Beta Centauri, Beta Centauri.
beta particle, betadeeltjie.
beta ray, betastraal.
Betelgeuse, Bételgeuse.
bheer, bhier.
Bianca, Bianca, Uranus VIII.
big bang, oerknal.
big brother, grootboet, ouboet.
big dumb object, groot dom voorwerp.
binoculars, verkyker, vêrkyker.
biochemist, biochemikus.
biochemistry, biochemie.
biological (adj.), biologies.
biological warfare, biologiese kiemoorlog.
biological weapon, biologiese wapen.
biologist, bioloog.
biology, biologie.
bionic, bionies.
biopsy, biopsie.
biopunk, biopoen.
biosphere, biosfeer.
biotechnologist, biotegnoloog.
biotechnology, biotegnologie.
bis, bis.
bismuth, bismut.
black hole, gravitasiekolk, swartgat.
blast off (v.), opskiet, vertrek.
blaster, sketter; straalpistool, straler.
blood, bloed.
blowup (v.), opblaas.
blowup, opgeblaas.
BNF (abbr.), GNA.
boat, boot, skuit.
boatswain, bootsman.
body, liggaam.
bodyguard, lyfwag.
body-waldo, waldo-liggaam.
boiling point, kookpunt.
bomb(ard) (v.), bombardeer.
bomb, bom.
bombardier, bombardier.
boot, stewel.
boron, boor.
bot, rob..
botanic, botanies.
botanist, botanis, botanikus; plantkundige.
botany, botanie; plantkunde.
bow, boeg.
Bracewell probe, Bracewell-peiler.
brain hive, hersenskorf.
brain link, hersenkoppeling.
brain schooling, breinskoling.
brain shield, hersenskerm, hersenskild.
braintape, breinband.
brainwash (v.), breinspoel.
brainwashing, breinspoeling.
brave new world, onverskrokke nuwe wêreld.
breathing gear, asemtuig.
breeding table, teeltafel.
bridge, brug.
brigade, brigade.
brigadier, brigadier.
bromine, broom.
buckle (v.), gordel.
buckle up (v.), gespe.
buckle, gespe.
bug, meeluisterapparaat.
bug-eyed monster, groot oog monster.
bulldozer, stootskraper.
bullet, koeël.
bunker, bunker.
burner, brandstraler.
butt (-end), kolf.
button, knop.
buzz, zoem.
buzzing (v.), zoem.

– Cc –

cabin, kajuit.
cable, kabel.
cadet, kadet.
cadmium, kadmium.
caesium, sesium.
cafard, cafard.
cafeteria, kafeteria.
calcium, kalsium.
Caliban, Caliban, Uranus XVI.

caliber, kaliber.
Callisto, Callisto, Jupiter IV.
Calypso, Calypso, Saturnus XIV.
camouflage (v.), kamoefleer.
cannon, kanon.
canteen, kantien.
capacitor, kapasitor.
cape, mantel.
capsule, kapsule.
captain, kaptein.
capture ray, vangstraal.
carbon dioxide, koolsuurgas.
carbon, koolstof.
cargo vessel, vragskip, vragtuig; vragvaartuig.
Carme, Carme, Jupiter XI.
catastrophe, katastrofe.
caterpillar, kruiptrekker.
cave, grot.
cavitation, kavitasie.
celestial body, hemelliggaam.
celestial, hemeling.
cell structure, selstruktuur.
cell, sel.
Celsius, Celsius.
Centaurus, Centaurus.
centre, sentrum.
century, eeu.
ceremony, seremonie.
Ceres, Ceres, Ceres I.
cerium, serium.
cervix, serviks.
chalcedony, kalsedoon, plasma3.
Chaldene, Chaldene, Jupiter XXI.
chamber door, sluisdeur.
chamber room, sluiskamer.
chamicals, chemikalie.
change (v.), verander, morf.
chaos, chaos.
chaotic (adj.), chaoties.
Chaplain General, kapelaan-generaal
chaplain, kapelaan.
Charon, Charon, Pluto I.
checkpoint, kontrolepunt.
chemical (adj.), chemies.
chemical element, chemiese element.
chemical engineering, chemiese ingenieurswese.
chemist, chemikus.
chemistry, chemie.
chemotherapy, chemoterapie.
cherub, gerub.
chimera, hersenbeeld, hersinskim.
chlorine, chloor.
chloroform, chloroform.
chrome, chroom.
chromosome, chromosoom.
chromosphere, chromosfeer.
chronometer, chronometer, kronometer.
chrononaut, tydvlieënier.
chronoscope, kronoskoop.
circa, circa.
circle, sirkel.
circuit, stroombaan.
circumference, omtrek.
cirrocumulus, cirrocumuluswolk.
cirrostratus, cirrostratuswolk.
cirrus, cirruswolk, veerwolk.
civilization, beskawing.
Clarke orbit, Clarke-baan, geostatiese-baan.
Clarke’s First Law, Clarke se eerste wet.
Clarke’s Second Law, Clarke se tweede wet.
Clarke’s Third Law, Clarke se derde wet.
cloak, sluier.
cloaking device, dektoestel, sluiertoestel.
clone (v.), kloon.
clone, kloon.
cloning (v.), klonering.
Close Encounter of the Fifth Kind, vyfde graad van ontmoeting.
Close Encounter of the First Kind, eerste graad van ontmoeting.
Close Encounter of the Fourth Kind, vierde graad van ontmoeting.
Close Encounter of the Second Kind, tweede graad van ontmoeting.
Close Encounter of the Seventh Kind, sewende graad van ontmoeting.
Close Encounter of the Sixth Kind, sesde graad van ontmoeting.
Close Encounter of the Third Kind, derde graad van ontmoeting.
cloud, wolk1; wolk2.
clubzine, klubskrif.
coalsack nebula, kolesak-newel.
cobalt, kobalt.
cockpit, stuurkajuit.
cocoon, kokon.
code clearance, kodeklaring.
code lock, kodeslot.
code, kode.
codeine, kodeïen.
codeword, kodewoord.
codex, kodeks.
cognitive estrangement, vervreemdingseffek.
cold sleep (v.), koueslaap.
cold sleeper, koueslaper.
college, kollege.
Colonel General, kolonel-generaal.
colonel, kolonel.
colonist, kolonis.
colonize (v.), koloniseer.
colony, kolonie.
combination lock, kombinasieslot.
comet, komeet.
comlink, komverbinding.
command line, bevellyn.
command, kommandement.
commandant, kommandant.
Commandant-General, kommandant-generaal.
commander, aanvoerder.
commander, bevelhebber, bevelvoerder.
commander, kommandeur.
commander-in-chief, opperbevelhebber.
commanding officer, bevelvoerende offisier.
commando, kommando.
commandship, bevelskip.
commensalism, kommensalisme.
Commodore, kommodoor.
commset, komstel.
communicate (v.), kommunikeer.
communicater, kommunikator.
communication, kommunikasie.
commute (v.), pendel.
compass, kompas.
completist, kompleter.
complex, kompleks.
component, komponent.
computer hardware, rekenaarhardeware, apparatuur.
computer science, rekenaarwetenskap.
computer scientist, rekenaarwetenskaplike, rekenaaringenieur.
computer screen, rekenaarskerm.
computer ship, rekenaarskip.
computer technology, rekenaartegnologie.
computer, berekenaar (veroud.), rekenaar.
computer, rekenaar.
computer-bank, rekenaarbank.
comrade, kameraad.
con, vensie.
concentric (adj.), konsentries.
concrete, beton.
conductivity, geleidingsvermoë, konduktiwiteit.
cone, keël.
congoer, vensieganger.
connecting room, tussenkamer.
connection channel, verbindingskanaal.
connection port, verbindingspoort, tussenkamer.
conreport, vensieverslag, vensierapport.
consciousness, bewussyn.
conservation of energy, behoud van energie, eerste wet van termodinamika.
console, konsool.
conspiracy, samesweringsgerug, samesweringsteorie.
constable, konstabel.
constellation, konstellasie; sterrebeeld.
contact, bodemkontak.
continent, continent.
continent, vasteland.
continuum, kontinuum.
contraterrene (adj.), kontraterreen.
control cabin, beheerkajuit.
control cabin, kontrolekajuit.
control center, beheersentrum.
control panel, beheerpaneel; kontrolepaneel.
control room, beheerkamer; kontrolekamer.
control tower, beheertoring.
control, kontrole.
controller, kontroleur, toesighouer.
convoy, kolonne; konvooi.
cooling system, verkoelingstelsel.
coordinate, koördinaat.
copper, koper.
Cordelia, Cordelia, Uranus VI.
cordon, kordon.
corona, korona.
corporal, korporaal.
corps of engineers, genie2.
corpsicle, dooiekegel, dooienaald.
corpsicle, vriesslaper.
corridor, gang.
cosmic (adj.), kosmies.
cosmic radiation, kosmiese bestraling.
cosmogony, kosmogonie.
cosmologist, kosmoloog.
cosmology, kosmologie.
cosmos, kosmos.
cosy catastrophe, behaaglike ramp, behaaglike katastrofe.
coulomb, coulomb.
counterattack, teenaanval, teëaanval.
counter-gravity, teengravitasie, teenaantrekking.
course, koers.
court martial, krygsraad.
cover (v.), dek.
cover, omhulsel.
crane, hyskraan.
crater, krater.
crazy scientist, kranksinnige-wetenskaplike.
creature, kreatuur; lewende wese; skepsel; wese.
credit, krediet.
Cresida, Cressida, Uranus IV.
crew, bemanning; manskappe.
crewmember, bemanningslid.
criss-cross (adv.), kriskras.
croggle (v.), morgel.
crossbow, kruisboog.
cross-examination, kruisverhoor.
crudzine, ruskrif.
cruiser, kruiser.
cryogenic suspension, kriogeniese suspensie.
cryogenicist, kriotegnoloog.
cryogenics, kriotegniek.
cryonics, krioniek.
cryoperservation, kriopreservering.
cryopersvation (v.), kriopreserveer.
cryostasis, kriostaat.
cryptic (adj.), kripties.
cryptogram, kriptogram.
cryptography, kriptografie.
crystal, kristal.
crystallize (v.), kristalliseer.
crystallography, kristallografie.
cube, kubus.
cubic (adj.), kubiek.
cumulus (adj.), stapelwolk.
cumulus humilis, cumulus humilis wolk.
cumulus mediocris, cumulus mediocris wolk.
cumulus, cumuluswolk, stapelwolk.
cushion craft, kussingtuig.
cybernetics, kubernetika.
cyberpunk, kuberpunk, siberpunk.
cyberpunkish (adj.), kuberpunkerig.
cyberspace, kuberruimte.
cyborg (v.), kubernering.
cyborg, kuberorg; siborg.
cycle, kringloop.
cylinder, buis; silinder.
cylindrical (adj.), silindries.
cytoplasm, ektoplasma.

– Dd –

dagger, dolk.
dark side, donker kant; nagkant; skadukant.
darn, deksels.
dashboard, paneelbord.
data, data.
databank, databank.
database, databasis.
dayside, dagkant, ligkant.
D-day, D-dag.
deactivate (v.), deaktiveer.
death ray, dood·straal, sterfstraal.
death ray, sterfstraal.
decade, dekade.
decadence, dekadensie.
decadent (adj.), dekadent.
decagon, dekagoon.
decipher (v.), ontsyfer.
deck, dek.
decloak (v.), ontsluier.
decode (v.), dekodeer.
decoder, dekodeerder.
decompression chamber, dekompressiekamer.
decrypt (v.), dekripteer.
decryption (v.), dekripsie.
deep space, buiteruim, buitenste ruim, diepruimte.
defect, defek, fout.
defence force, weermag.
defense force, verdedigingsmag.
defense headquarters, verdedigingshoofkwartier.
defense shield, afweerskerm.
deflector field, weerkaatsingsveld.
deflector shield, defleksieskans.
deflector shield, weerkaatsingskild.
deflector, weerkaatser.
Deimos, Deimos, Mars II.
dematerialise (v.), dematerialiseer
density, digtheid.
deoxyribonucleic acid, deoksiribonukleïnesuur.
depart (v.), vertrek.
depiction, afbeelding.
deploy, ontplooi.
deputy, adjunk.
descend (v.), neerstryk.
Desdemona, Desdemona, Uranus X.
desert, woestyn.
Despina, Despina, Neptunus V.
destabilise (v.), destabiliseer.
destroyer, verdelger.
detection, deteksie.
detector, detektor.
detention camp, strafkamp.
determinant, determinant.
detonate (v.), detoneer.
detonator, detonator.
dialect, dialek, spreektaal.
dialectical (adj.), dialekties.
diameter, diameter, middellyn.
diamond, diamant.
diapauses, diapouse.
different story, anders-storie andersverhaal.
digitize (v.), versyfer.
dimension, dimensie.
dimensional (adj.), dimensioneel.
dinghy, sloep1.
diode, diode.
Dione, Dione, Saturnus IV.
direct current, gelykstroom.
director-general, direkteur-generaal.
dirtside, modderkant.
dirtsider, gronder; modderling.
disaster novel, rampstorie, rampverhaal.
disconnect (v.), ontkoppel.
discover (v.), ontdek.
discovery, ontdekking.
disembody, liggaamloos; onliggaamlik.
disintegrate (v.), disintegreer.
disintegration, disintegrasie.
disintegrator, disintegreerder, ontbinder.
disrupt (v.), ontwrig.
disrupter, skeurder, uiteenskeurder.
disruption (n.), ontwrigting.
dissecting table, dissekteertafel.
dissolve (v.), oplos.
distortion, distorsie.
ditch, donga.
diving suit, duikpak.
dizzy (adj.), duiselig.
DLD, DLS.
DNA, DNS.
DO, D.V.
dock (v.), meer2.
dock, dok.
docking (v.), dok, vasmeer.
doctor (of …), doktor.
doctor, dokter, geneesheer, medikus.
dome, dom, koepel.
dome, koepel.
doomwatch, doemhorlosie.
doomwatcher, doemwagter, doemkyker, doemprofeet.
doppelganger, dubbelganger.
doubleplusungood (adj.), disniegoednie.
doublethink, dubbeldink.
downtime (adv.), aftyd, verledetyd.
draconian, drakoniër.
drip stand, drupstaander.
drive, aandrywing.
drivel, kwyl.
droid, andro, droïde.
drone, robottuig.
drop ship, valskip.
dropshaft, sinkskag; valskag.
drug, verdowingsmiddel.
dumb object, domvoorwerp.
duodecimal (adj.), duodesimaal.
duplicate (v.), dupliseer.
duplicate, duplikaat.
duplication (v.), duplikasie.
DVD, DVS.
dwarf planet, dwergplaneet.
dynamic random access memory [DRAM], dinamiese ewetoeganklike geheue.
Dysnomia, Dysnomia, 136199 Eris I.
Dyson sphere, Dyson-sfeer.
dysprosium, disprosium.
dystopia, distopie.
dystopian (adj.), distories.
dystopian, distopis.
dystopic (adj.), distopies.

– Ee –

Earhlike (adj.), aardgelyke.
earphone, oorfoon.
Earth base, aardbasis.
Earth control, Aardbeheer.
earth side, grondkant, modderkant.
Earth, aardbol; aarde.
Earth’s crust, aardkors.
Earthborn, aardgeborene.
earthbound (adj.), aardgebonde.
Earthchild, aardkind.
earthcreature, aardwese.
Earther, aarder.
Earthfall, aardlanding, aardwal.
Earthgirl, aardmeisie.
Earthian, aardiaan.
Earthie, aardie.
Earthling, aardbewoner, aardling, aardmens.
Earthman, aardman.
Earthnorm (adj.), aardnorm.
Earth-normal, aardstandaard.
Earthperson, aardpersoon.
Earthside, aardekant.
Earthsider, aardekanter.
Earth-type (adj.), aardtipe.
Earthwoman, aardvrou.
east, oos.
eastern (adj.), oostelike.
eccentricity, eksentrisiteit.
ECG (abbr.), EKG.
eclipse, eklips.
ecology, ekologie.
economy, ekonomie, volkshuishouding.
ecotopia, ekotopie, ektopie.
ectoparasite, ektoparasiet.
ecumenism, ekumene.
EEG (abbr.), EEG.
eetee, beetee.
egoboo, egovlug.
egoscan (v.), egotog.
Elara, Elara, Jupiter VII.
elastic (adj.), elastiese.
elastic, elasties.
electric (adj.), elektries.
electric charge, elektriese lading.
electric current, elektriese stroom.
electrical component, elektriese komponent.
electrical engineer, elektriese ingenieur.
electrical engineering, elektriese ingeneurswese.
electrical muscle stimulation, elektrospierstimulasie.
electrical shield, elektriese skild.
electrical storm, elektriese storm.
electrician, elektrisiën.
electricity, elektrisiteit.
electrocardiogram, elektrokardiogram.
electrode, electrode.
electroencephalography, elektro-enkofalograaf, elektro-ensefalograaf.
electromagnet, elektromagneet.
electromagnetic (adj.), elektromagnetiese.
electromagnetic beam, elektromagnetiese straal, elektromagnetiese baan.
electromagnetic radiation, elektromagnetiese straling.
electromagnetically (adv.), elektromagneties.
electromagnetism, elektromagnetika, elektromagnetisme.
electro-mechanical, elektro-meganies.
electromotive force [e.m.f.], elektromotoriese krag, EMK.
electron, elektron.
electronic (adj.), elektroniese.
electronically (adj.), elektronies.
electronics, elektronika.
electroscope, elektroskoop.
element, element.
elevator corridor, hysergang.
ellipse, ellips.
ellipsoid, ellipsoïde, ellipsoïd.
elliptical (adj.), ellipties.
elliptical galaxy, elliptiese sterrestelsel.
elsewhen, andersneer.
embryological (adj.), embriologies.
embryology, embriologie.
emergency landing, noodlanding.
emergency light, noodlig.
emergency meeting, noodvergadering.
emergency procedures, noodprosedure.
emergency, noodgeval.
emergency, noodtoestand.
empath, empataat.
empathic (adj.), empaties.
empathy, empatie.
emperor, keiser.
empire, ryk.
empress, keiserin.
Enceladus, Enceladus, Saturnus II.
encode (v.), enkodeer.
encounters of the first kind, eertse graad van ontmoeting.
encrypt (v.), enkripteer.
encryption (v.), enkripsie, kodeer.
encyclopedia, ensiklopedie.
endo-creature, endowese.
endoparasite, endoparasiet.
endoscope, endoskoop.
enemy, vyand.
energy beam, energiestraal.
energy cushion, energiekussing.
energy screen, energieskerm.
energy weapon, energiegeweer; energiepistool; energiewapen.
energy, energie.
engine, enjin.
engineer, ingenieur.
engineering, ingenieurswese.

ensign, onderluitenant.
entity, entiteit.
entomologist, entoloog.
entomologist, entomoloog, insektekundige.
entomology, entomologie, insektekunde.
envoy, gesant.
eon, eon.
epidemic, epidemie.
epidemiologist, epidemioloog.
epidemiology, epidemiologie.
Epimetheus, Epimetheus, Saturnus XI.
epithelian tissue, epiteelweefsel.
equator, ewenaar, ekwator.
equipment, mondering; toerusting.
erbium, erbium.
Eris, Eris.
escape (v.), ontsnap.
escape craft, ontsnappingstuig.
escape pod, ontsnappingskapsule.
escape velocity, ontsnappings-snelheid.
esp (v.), BSW.
esper, BS-Waarnemer.
essential war, krygswese.
ET (abbr.), BT.
ether, eter.
Europa, Europa, Jupiter II.
europium, europium.
evaporate (v.), verdamp.
evaporating, verdamping.
everywhen, oralsneer.
evolution, evolusie, ewolusie.
executioner, laksman.
exoskeleton, eksoskelet.
expedition, ekspedisie.
experiment, eksperiment.
experimental (adj.), eksperimenteel.
experimental nursery, proefkwekery.
experimenting (v.), eksperimenteer.
explode (v.), ontplof.
exploration rig, ontdekkingstuig; verkenningstuig.
exploration ship, verkenningskip.
exploration vessel, verkenningsvaartuig.
explosion, ontploffing.
explosive (n.), plofstof, springstof.
expository lump, verklarende knoop.
external terrestrial, buite-aards.
extra-dimensional (adj.), ander-dimensionele; buite-dimensionele.
extra-dimensional, ander-dimensie; buitenste-dimensie, buite-dimensie.
extra-planetary (adj.), buite-planetêr.
extra-sensory perception, buitesintuiglike waarneming; ekstrasensoriese persepsie, ESP.
extraterrestrial, buite-aardse besoeker; buite-aardse wese, buitengewone-terraan.

– Ff –

flight deck, vlugdek.
fusion, fusie.
form, gestalte.
falling illness, valsiek.
fan fiction, aanhangerfiksie.
fanspeak, aanhangertaal.
fantastic (adj.), fantasties.
fantasy, fantasie.
fanzine, aanhangerskrif.
Faraday cage, Faraday-hok, Faraday-kou.
farside, anderkant, daaikant, diepkant; verkant.
faster-than-light (adj.), vinniger as lig.
federation, federasie.
feelie, voeler.
ferryboat, veerboot.
fight (v.), veg.
fighter hornet, vegterpyl.
fighter pilot, vegtervlieënier, vegvlieënier.
fighter, jagtuig, vegter1, vegter2, vegvliegtuig.
fighting plane, vegtuig.
figure (n.), figuur.
figurehead, boegbeeld.
filter, filter.
fire (v.), vuur.
fire beam, vuurstraal.
fire tube, vuurbuis.
firearm, vuurwapen.
firing squad, vuurpeloton.
firmament, firmament, uitspansel.
first contact, eerste kontak, eerste ontmoeting.
fix-up, hersteller.
flame pistol, vlampistool; vlamrewolwer.
flamethrower, vlamwerper.
flare, fakkelbom, fakkelligte.
flash crowd, flikkerhoop; flitsgroep.
flashlight, flits, flitslig, handlig, werplig.
flask, fles.
Fleet Admiral, vloot-admiraal.
flesh, vlees.
flight cabin, vliegkajuit.
flight formation, formasievlug; vlugformasie.
flight helmet, vlieghelm.
flight sergeant, vlugsersant.
flight simulator, vlugnabootser.
flitter, fladdertuig, sweeftuig.
floater, dobbertuig, dobber.
floating belt, sweefgordel.
flood light, spreilig.
fluorine, fluoor.
fly (v.), vlieg.
flying cloud, vlieswolk.
flying machine, vliegmasjien.
flying saucer, vlieënde piering.
flying suit, vliegpak.
food pill, voedingskapsule; voedselpil.
food tablet, voedseltablet.
force field, kragveld.
foreign (adj.), uitheems.
foreign body, vreemde voorwerp.
forenoon, voormiddag.
forgotten Time, Vergete Tyd.
formation, formasie.
formula, formule.
forward (v.), afsend.
fossilized insect, entomoliet.
fragment, fragment.
fragmentation, fragmentering.
fragmenting (v.), fragmenteer.
francium, frankium.
Frankenstein complex, Frankenstein-kompleks.
free fall, vryval.
freeze cocoon, kriokapsule; vrieskokon.
freeze sleep, vriesslaap.
freezing apparatus, krio-apparaat; vriesapparaat.
freezing point, vriespunt.
frequency modulation, frekwensiemodulasie.
frequency, frekwensie.
fresher, frisser, kwikker.
frontal lobe, frontale lob.
frontloader, voorlaaier.
FTL (abbr.), VAL.
fuel, brandstof, petrol.
full moon, volmaan.
future historian, toekoms-geskiedkundige.
future history, toekomstige geskiedenis.
future war, toekomstige oorlog.

– Gg –

gadget (adj.), uitvindsel.
gadget, foefie.
gadolinium, gadolinium.
galactic, galakties; hemelgewelf, hemeltrans.
galactography, sterregrafie.
Galatea, Galatea, Neptunus VI.
galaxy, sterrestelsel.
galaxy-wide (adj.), melkwegwyd.
gallium, gallium.
gamma ray, gammastraal.
Ganymede, Ganymede, Jupiter III.
gas giant, gasreus.
gas, gas.
gate, hek; poort.
gateway, poortaar.
gee, G, gee.
Geiger counter, geiger, geigermullertelbuis, geigermullerteller, geigertelbuis, geigerteller.
gemstone, edelsteen.
gene pool, genepoel; genegroep.
gene, geen.
general, generaal.
generation ship, generasieskip, ruimte-ark.

generation, generasie, geslag.
genetic (adj.), geneties.
genetic engineering, genetiese ingenieurswese.
genetic manipulation, genetiese manipulasie.
geneticist, genetikus.
genetics, erflikheidsleer, genetika.
genius, genie1.
genomics, genomika.
genre, genre.
genzine, alskrif.
geo thermometer, geotermometer.
geographic (adj.), geografies.
geography, aardrykskunde, geografie.
geological (adj.), aardkundig, geologies.
geologist, aardkundige, aardrykskundige, geoloog.
geology, aardkunde, geologie.
geometry, geometrie; meetkunde.
germ, kiem.
germanium, germanium.
gerontologist, gerontoloog.
gerontology, gerontologie.
gills, kieu.
glass, glas.
glassite, glasfiet.
gliding flight, sweefvlug.
glove, handskoen.
glucose, glukose.
go nova (v.), gaan nova.
go supernova (v.), gaan supernova.
gold, goud.
golden age, goue-era.
government, regering.
governor, goewerneur.
graser, grusling.
grav, grav, swaar.
gravitational field, gravitasieveld.
gravitic (adj), aantkrag, gravkrag, swaarkrag.
gravitics, gravnologie, gravtologie.
gravity drive, aantekkingsmotore; gravitasie-aanjaer, gravitasie-enjin.
gravity free, aantrekkingsvry, gravitasievry.
gravity plate, aantrekkingsplaat, gravitasieplaat.
gravity screen, aantrekkingskerm, gravitasieskerm.
gravity well, gravitasieput.
gravity, aantrekkingskrag, gravitasiekrag, swaartekrag.
gravityless, gewigloos, gravitasieloos.
gravs, aans, swaars, treks.
grenade, granaat.
greys, grysewese, zetas.
ground control, aardkontrole.
ground vehicle, grondvoertuig.
groundhog, vloervark.
group mind, breinheid, breingroep.
guard, wag.
guardian, bewaarder.
guided, gelei(de).
gunner, kanonnier.
gymnasium, gimnasium, oefenlokaal.

– Hh –

higher dimensional, hoër dimensioneel.
habitat, habitat.
half-life, halfleeftyd.
hallucinate (v.), hallusineer.
hallucination, hallusinasie.
hallucinatory (adj.), hallusionêr.
halo, halo, nimbus.
halo, stralekrans.
halochromic, halochromie.
halogens, halogeen.
hand grenade, handgranaat.
handlebar, stuurstang.
hangar, loods2.
hard drive, hardeskyf.
hard-core science fiction, harde wetenskapfiksie, Harde WF.
hastily (adv.), ylings.
hatch, luik.
headlamp, koplig.
headquarters, hoofkwartier.
heat ray, hittestraal, vuurstraal.
heat shield, hitteskerm, hitteskild.
heaven being, hemelwese.
heaven, hemel.
Helene, Helene, Saturnus XII.
helibus, helibus.
helicab, helihuurtuig.
helicar, helituig, helimotor.
helicopter cargo ship, helivragskip.
helicopter, hefskroefvliegtuig; helikopter.
heliosphere, heliosfeer; sonsfeer.
heliport, heliport.
helium, helium.
helmet, helm.
helmradio, helmradio.
henchman, trawant.
hide (v.), skuil.
high compression, hoë kompressie.
high pressure, hoogdruk.
high-priest, hoëpriester, opperpriester.
hijack, kaping, skaak.
hilt, hef1.
Himalia, Himalia, Jupiter VI.

historically (adj.), histories.
history, geskiedenis.
hive mind, breinkorf, verstandelikekorf.
hoist sphere, hysbal.
hold, ruim1.
holmium, holmium.
holo- (pref.), holo-.
holo, holo.
holocam, holokam.
holocamera, holokamera.

holodeck, holodek, skyndek, stereodek.
hologram, hologram, skynbeeld, stereoskoop.
holographic (adj.), holografiese.
holographic projector, holograaf.
holoscreen, holoskerm, stereoskerm.
holotank, holokas, stereoboks.
holovision, holovisie, stereovisie.
holster, holster.
Holy Scripture, Heilige Skrif.
home galaxy, tuisstelsel.
home planet, tuisplaneet.
home star, tuisster.

homeworld, eiewêreld, tuiswêreld.
Homo sapien, Homo sapien.
Homo superior, Homo superieur.
horizon, kim.
horizontal (adj.), horisontaal.
hormone, hormoon.
horror, gruwelstuk.
hovercraft, skeertuig.
hull, romp.
human (adj.), menslike.

human being, mens.
human child, mensekind.
humanity, mensdom.
humanoid (adj.), mensagtig.
humidity, humiditeit.
hush, sjuut.
hydraulically (adj.), hidroulies.
hydraulics, hidroulika.
hydrogen cell, hidrogeensel, waterstofsel.
hydrogen, waterstof.
hydrologist, hidroloog.
hydrometer, densimeter.
hydroponically (adj.), hidroponies.
hydroponics, hidroponika.
hyperdrive, hiperenjin, hiperaanjaer.

Hyperion, Hyperion, Saturnus VII.
hyperspace drive, hiperruim-aandrywing.
hyperspace, hiperruim, hiperruimte.
hyperspatial (adj.), hiperdimensie, hiperdimensioneel.
hyperspeed, hiperspoed, hipervinnig.
hypnopedia, hipnopedie, hipnopedia.
hypnopedical (adj.), hipnopedies.
hypnosis, hipnose.
hypnotic (adj.), hipnoties.
hypnoticum, hipnotikum.
hypnotism, hipnotisme.
hypnotist, hipnotiseur.
hypnotize (v.), hipnotiseer.
hypogeal (adj.), hipogeen.
hysteria, histerie.
hysterical (adj.), histeries.

– Ii –

Iapetus, Iapetus, Saturnus VIII.
ice, ys.
identity card, identikaart.
identity key, identiteitsleutel.
illusion, illusie.
imaginative fiction, verbeeldingryke fiksie.
immortal (adj.), onsterflik.
impervium, ontoebitum.
impossible story, onmoontlike storie.
in anger, in woede.
incubator, broeikas, broeimasjien.

indicator, rigtingwyser.
indium, indium.
inertia, traagheidswet.
inertial mass, traagheidsmassa.
infirmary, siekeboeg.
infodump, informasiehoop.
infrared (adj.), infrarooi.
inhabitant, bewoner.
inhumane (adj.), onmenslik.
injection engine, spuitmotor.

inner space, binneruim, binnesteruim.
input panel, invoerpaneel.
insect, insek.
insectoid (adj.), inseklik.
insectoid, insekdroïde.
installation, installasie.
institute, instituut.
instructor, instrukteur.
instrument panel, instrumentepaneel, instrumentpaneel.
instrument, instrument.

in-system, binnestelsel.
integrated circuit, geïntegreerde stroombaan.
intelligence, intelligensie.
intelligent being, intelligente wese.
intercom, interkom.
inter-dimensional (adj.), interdimensioneel.
intergalactic, intergalakties.
intergalactic, intergalaktiese.
internal space, binneruim.
interplanetary (adj.), interplanetêre.
interpreter, tolk.
interstellar, interstellêr.

intersystem (adj.), intersisteem, interstelsel.
intersystem, interster.
interworld (adj.), interwêreld.
intra-system (adj.), intra-sisteem, intraster.
intruder, indringer.
investigation team, ondersoekspan.
invisibility, onsigbaarheid.
invisible (adj.), onsigbaar.
Io, Io, Jupiter I.
iodine, jodium.
ion drive, ioniese aandrywer, ioonaanjaer.
ion, ioon.
ionization, ionisasie.
ionosphere, ionosfeer.
iridium, iridium.
iris, iris, reënboogvlies.
iron, yster.
irradiated (v.), bestraal.
isolation suit, isolasiepak.
isotope, isotoop.

– Jj –

jack in (v.), prop in.
jump (v.), spring, sprong.
Janus, Janus, Saturnus X.
jet aircraft, straalvliegtuig.
jet fighter, straalvegter, straalvegvliegtuig.
jet plane, spuitvliegtuig.
jet rocket, pylstraler.
Jovian, Jupiterbewoner.
judo, judo.
jukskei, jukskei.
Julian calendar, Juliaanse kalender.

Juliet, Juliet, Uranus XI.
jump (v.), spring.
jump drive, springaanjaer.
jump engine, springenjin.
jump gate, springhek, springpoort.
jump point, springkoördinaat, springpunt.
jump ship, springskip; springtuig.
jump space, springruimte.
jump, spring.
Junu 3, Juno III.
Jupiter, Jupiter.

– Kk –

kappa crucis, kappa crucis.
Kelvin (adj.), Kelvin.
keyboard, sleutelbord, toetsbord.
kidney, nier.
kilo-year, kilojaar.
kit, uitrusting.
krypton, kripton.
Kuiper belt, Kuiper-gordel.

– Ll –

laboratory, laboratorium.
labyrinth, labirint.
ladder, leer.
lake, meer1.
lance corporal, onderkorporaal.
land (v.), land.
landing cradle, landingswieg.
landing craft, landingstuig.
landing deck, landingsdek.
landing field, landingsveld.
landing space, landingsruim.
landing, landing.
language, taal.
lanthanum, lantaan.
laptop, skootrekenaar.
Larissa, Larissa.
laser beam path, laserstraalbaan.
laser cannon, laserkanon.
laser disk, laserskyf.
laser firearm, laservuurder.
laser gun, lasergeweer.

laser module, lasermodule.
laser pistol, laserpistool.
laser sword, laserswaard.
laser, laser.
laserbeam, laserstraal.
launch (v.), lanseer.
launch center, lanseersentrum.
launch pit, afvuurput.
launch site, lanseerterrein.
launchpad, lanseringsplatform.

launch-tube, afvuurbuis, lanseerbuis.
launhing, lansering.
law of nature, natuurwet.
lead, lood.
leader, leier.
Leda, Leda, Jupiter XIII.
leeward, daalwind.
legend, legende.
legion, legioen.
lever, hefboom.

leviathan, leviathan.
levitation, levitasie.
levitator, levitator, sweefter.
lieutenant colonel, luitenant-kolonel.
lieutenant general, luitenant-generaal.
lieutenant, luitenant.
life form, lewensvorm.
life support system, lewensondersteuningstelsel.
lifeboat, reddingsboot, reddingstuig.
lifeline, lewenslyn.
lifepod, reddingskapsule, reddingstuig.
lifeship, reddingskip.
lift (v.), hef2.
lift off (v.), opstyg.
lift shaft, hyserskag; ligskag.
lift, hyser.
light barrier, liggrens.
light refraction, ligbreking.
light sail, ligseil, fotosel.
light second, ligsekonde.
light speed (adj.), ligsnelheid.
light speedometer, ligsnelheidsmeter.
light tunnel, ligtonnel.
light year, ligjaar.
light, lig.
lightsaber, ligswaard.
light-speed, ligspoed.
line, linie.
linguistic (adj.), taalkundig.
linguistics, taalkunde.
link (v.), koppel.
linking, koppeling; verbinding.
liquid, vloeistof.
lithium, litium.
little green man, groen mannetjie.
living cabin, woonkajuit.
living quarter, woonkwartier.
lock, sluis.
logic gate, logiese hek.
logic, logika.
logical (adj.), logies.
loot, buit.
loudspeaker, luidspreker.
low frequency, lae frekwensie.
low pressure suit, laedrukpak.
Luddism, luddisme.
Luddite, luddis.
Luna (adj.), lunêr.
Luna City, lunastad, lunêrstad.
Luna, Luna.
lunar colonist, maankolonis.
Lunarian, lunêrbewoner.
lutecium, lutesium.
Lysithea, Lysithea, Jupiter X.

– Mm –

machine gun, masjiengeweer.
machine, masjien.
macro, makro.
macrorization, makronisering.
macrorize (v.), makroniseer.
mad scientist, mal-wetenskaplike.
magazine, magasyn2.
magistrate, magistraat.
magnesium, magnesium.
magnet, magneet.
magnetic (adj.), magneties.
magnetic field, magneetveld, magnetiese veld.
magnetic shoe, magneetskoen.
magnetic storm, magnetiese storm.
magnetosphere, magnetosfeer.
magnometer, magnetometer, magnometer.
main laboratory, hooflaboratorium.
mainstream, hoofstroom.
major general, generaal-majoor.
major, majoor.
manager, direkteur.

maneuver, maneuver.
manganese, mangaan.
manned (v.), beman.
march (v.), defileer.
march (v.), marsjeer.
Mars, Mars.
Marsian, Marsbewoner, Marsiaan, Marsman.
martial law, krygswet.
mass, massa.
mast, mas.

master computer, meesterrekenaar.
mate, makker.
material, materiaal.
materialize (v.), materialiseer.
mathematical (adj.), matematies.
mathematician, matematikus, wiskundige.
mathematics, wiskunde.
Matrioshka-brain, Matrioshka-brein.
matrix, matriks, matrys.
matter transfer (v.), stofstuur.

matter transfering (adj.), stofsending, stofstuuring.
matter transmission, materiestuur, stofstuur.
matter transmit (adj.), stofsending.
matter transmitter, materiestuurder, stofsender.
matter, materie.
maximize (v.), maksimaliseer, maksimeer.
maximum, maksimum.
Mayday, noodsein.
maze, doolhof.
meat puppet, vlees marionet.
mech, megaan.
mechanical (adj.), meganies.
mechanics, meganika, werktuigkunde.
mechanism, meganisme.
mechanization, meganisasie.
mechanize (v.), meganiseer.
medical (adj.), medies.
medicine1, geneeskunde.
medicine2, medisyne.
medium frequency, mediumfrekwensie.
megaparsec, megaparsek.
megayear, megajaar.
meltdown (v.), versmelt; insmelt.
melting point, smeltpunt.
memory bank, geheuebank.

memory extraction, breintapping.
memory extractor, breintapper.
mercenary, huursoldaat.
Mercurian, Merkuriaan, Merkuriusbewoner.
mercury, kwik.
Mercury, Merkurius.
metal, metaal.
metallography, metallografie.
metallurgical (adj.), metallurgies.
metallurgist, metallurg.
metallurgy, metaalkunde, metallurgie.
metamorphosis, metamorfose.
metamorphoze (v.), metamorfoseer.
meteor particle, meteoordeeltjie.
meteor, meteoor.
meteorite, meteoriet.
meteorological (adj.), meteorologies, weerkundig.
meteorologist, meteoroloog, weerkundige.
meteorology, meteorologie, weerkunde.
Metis, Metis, Jupiter XVI.
micro processor, mikroprosesseerder.
microbiologist, mikrobioloog.
microbiology, mikrobiologie.
microbook, mikroboek.
microchip, mikroskyf.
microfilm, mikrofilm.
microphone, mikrofoon.
microrization, mikronisering.
microrize (v.), mikroniseer.
microscope, mikroskoop.
microscopic (adj.), mikroskopies.
microwave, mikrogolf.
midget camera, dwergkamara.
military (adj.), militêr.
military base, militêre basis.
military rank, militêre rang.
military science fiction, militêre wetenskapfiksie.
military studies, krygskunde.
military, militêr.
Milky Way, Melkweg.
millennium, millennium.
miltigeneration ship, vele-geslagte-skip.
miltiverse, velestelsel.
Mimas, Mimas, Saturnus I.
mind reader, gedagteleser.
mind swapping, gedagtewisseling.
mindlink, gedagtekoppeling, gedagteskakeling.
mindlink, verstandlikekoppeling, verstandskakeling.
mind-meld (v.), breinsmelting.
mind-meld, gedagtesmelting, verstandsmelting.
mind-shield, gedagteskerm, gedagteskild.
mine, myn.

minefield, mynveld.
mineral, delfstof, mineraal.
mineralogy, mineralogie.
minister, minister.
Miranda, Miranda, Uranus V.
missile, missiel.
mission control, missiebeheer.
mission control, sendingbeheer.
mission, sending.
mitosis, mitose.
module, module.
molecular (adj.), molekulêr.
molecule, molekuul.
molybdenum, molibdeen.
momentum, momentum.
monitor, monitor.
monolith, monoliet.
monster, monster1.
monstrosity, gedrog.
monstrous, gedrogtelik.
moon base, maanbasis.
moon colony, maankolonie.
moon, maan.
moonsuit, lunêrpak, maanpak.
morph, morf.
Morse Code, Morse-kode.
Morse, Morse.
mortal, sterfling, sterweling.
mosaic novel, mosaïek roman.
Mother Earth, Moeder Aarde.
mother ship, moederskip.
motherworld, moederplaneet; moederwêreld.
motion, beweging.
motor, motor.
mountain, berg.
multigeneration ship, multigenerasieskip.
multiverse, multistelsel.
mutant, mutant.
mutation, mutasie.
mutie, mutie.
mutualism, mutualisme.
myth, mite.
mythologist, mitoloog.
mythology, gode-en-heldeleer, mitologie.

– Nn –

Naiad, Naiad, Neptunus III.
nanite, nanis.
nanotechnology, nanotegnologie.
natural gas, aardgas.
navigate (v.), navigeer.
navigation, navigasie.
navigator, navigator.
nebula, newel; newelvlek.
needle (v.), naald.
needle beam, naaldstraal.
needle gun, naaldgeweer, naaldpistool, naalwapen.
needler, naalder.
Nemesis, Nemesis.
neodymium, neodymium.
neofan, neo-aanhanger.
neon, neon.
Neptune, Neptunus.
Neptunian, Neptubewoner.
neptunium, neptunium.
Nereid, Nereid, Neptunus II.
neural probe, neuropeiler.

neural, neuron.
neuritis, neuritis.
neuro surgeon, neurosjirurg.
neurologist, neuroloog.
neurology, neurologie.
neuronic, neupen.
neuronic (adj.), neuronies.
neurosis, neurose.
neurotic (adj.), neuroties.
neutralization, neutralisasie.

neutralize (v.), neutraliseer.
neutron bomb, neutronbom.
neutron, neutron.
new moon, nuwe·maan.
newspeak, nuutspraak.
newton, newton.
nickel, nikkel.
nimbo stratus (adj.), nimbostratus.
nimbus cloud, nimbus-wolk.
niobium, niobium.
nitrogen, stikstof.

Niven ring, Niven-ring.
non-commissioned officer [NCO], onderoffisier.
nonhumanoid, niemens, nie-menslike.
nontelepath, nie-telepaat.
non-terrestrial (adj.), nie-terraan.
normal space, normale-ruimte.
north, noord.
northerly (adj.), noordelik.
nova (v.), nova.
nova bomb, novabom.
novum, novum.
nuclear bomb, kernbom.
nuclear energy, kernenergie.
nuclear engine, kernmotor.
nuclear explosion, kernontploffing.
nuclear fission, atoomsplitsing.
nuclear missile, kernmissiel.
nuclear power, kernkrag.
nuclear reactor, kernreaktor.
nuclear rocket, kernvuurpyl.
nuclear weapon, kernwapen.
nucleus, selkern.
nuke, atoombom.
null-g, nul-g.
null-grav, nul-grav.
null-gravity, nul-gravitasie.
nurse, verpleër.
nursery, kweekhuis.

– Oo –

oasis, oase.
oath, eed.
obelisk, obelisk.
Oberon, Oberon, Uranus IV.
object, objek.
observatory, observatorium, sterrewag.
occipital lobe, oksipitale lob.
ocean, oseaan.
off earth (adj.), nie-aards.
off-earth (adv.), aardweg; nie-aards.
officer, offisier.
oldspeak, ouspraak.
on board, aan boord.
one possessed, besetene.
O’Neill cylinder, O’Neill-silinder.
Oort cloud, Oort-wolk.
operator, operateur.
Ophelia, Ophelia.
optic (adj.), opties.
optics, optika.
oracle, orakel.

orbit, baan; wentelbaan.
orderly, ordonnans.
organ, orgaan.
organic (adj.), organies.
organism, organisme.
organization, organisasie.
origin, oorsprong.
oscillator, ossillator.
osmium, osmium.
other-dimensional (adj.), ander-dimensioneel.

outlander, uitlander.
outplanet, buiteplaneet.
outsystem, buitestelsel.
outworld, buitewêreld.
outworlder, buitewêrelder.
oval, ovaal.
overall, oorpak.
overdrive, snelaanjaer.
overload, oorlaai; oorbelas.
oxidation, oksidasie.
oxygen mask, suurstofmasker.
oxygen module, suurstofmodule.
oxygen pump, suurstofpomp.
oxygen tank, suurstoftenk.
oxygen, oksige, suurstof.
ozone layer, osoonlaag.
ozone, osoon.

– Pp –

paleontologist, paleontoloog.
paleontology, paleontologie.
palladium, palladium.
Pan, Pan, Saturnus XVIII.
Pandora, Pandora, Saturnus XVII.
panel, paneel.
pangolin, ietermagó.
paradox, paradoks.
parallax, parallaks.
parallel universe, ooreenstemmende heelal.
parallel world, ooreenstemmende wêreld.

parallel, parallel.
parapsychology, parapsigologie.
parasite, parasiet.
parasitism, parasitisme.
parking orbit, parkeerbaan, parkeerkring.
parsec, parsek.
part, onderdeel.
particle, partikel.
Pasifae, Jupiter VIII, Pasifae.
passive component, passiewe komponent.

passive gravitational mass, passiewe swaartekragmassa.
passive sonar, passiewe sonar.
pathologist, patoloog.
patrol (v.), patrolleer.
pedestal, voetstuk.
penal colony, strafkolonie.
Perdita, Perdita, Uranus XXV.
perihelion distance, perihelium afstand.
perihelion, perihelium.
period, tydperk.
periscope, periskoop.

perpendicular (adj.), loodreg.
phagocyte, fagosiet, vreetsel.
phantom, drogbeeld.
phantom, skim.
pharmacology, farmakologie.
phaser, faser.
phenomenon, verskynsel.
philanthropist, filantroop.
philosophy, filosofie, wysbegeerte.
Phobos, Phobos.
phoenix, feniks.
phosphorus, fosfor.
photography, fotografie.
photon sail, fotonseil.
photon torpedo, fotontorpedo.
photosphere, fotosfeer.
photosynthesis, fotosintese.
photovoltaic energy, fotovoltaïese energie.
phthalic acid, ftaalsuur.
physiatrist, fisiater, natuurarts.
physiatry, fisiatrie.
physical (adj.), fisiek; fisies.
physician, geneesheer, medikus.
physicist, fisikus.
physics, fisika.
physiology, fisiologie.
phytopathologist, fitopatoloog.
phytopathology, fitopatologie.
pilot, loods1.
pipette, pipet, steekhewel.
pirate broadcast, roofuitsending.
pistol, pistool.
plane, vlak.
planet system, planeetstelsel.
planet, planeet.
planetarium, planetarium.
planetary (adj.), planetêre.
planetary science, planetêre wetenskappe.
planet-bound (adj.), planeetgebonde.
planet-buster, planeetbreker.
planetographer, planetograaf.
planetography, planetografie, planeetkunde.
planetoid, planetoïed, planetoïde.
planetologist, planetoloog.
planetscape, planeetskap.
planetside, planeetkant.
plasma, plasma1, plasma2.
plasteel, plastiestaal, plastistaal.
plastic, plastiek.
plastiscreen, plastoskerm.
plastiskin, plastievel, plastivel.
plateau, plato.
platform, platform.
platinum, platinum.
platoon, peloton.
plot, komplot.
Pluto, Pluto, 134340 Pluto.
Plutonian, Plutiaan, Plutobewoner.
plutonium, plutonium.
pod person, dopmens, dop-persoon.
poison, gif.
poisonous (adj.), giftig.
polarity area, polariteitsgebied.
polarization, polarisasie.
polarize (v.), polariseer.
politics, politiek.
polonium, polonium.
population, bevolking, inwoners.
port1, bakboord.
port2, hawe.
Portia, Portia, Uranus XII.
possessed, besete.
post-apocalyptic, post-apokalipties.
post-cyberpunk (adj.), na-kuberpunk.
potassium, kalium.
power supply, kragbron; kragtoevoer.
power unit, krageenheid.
power, drywing.
power, krag.
practice flight, oefenvlug.
praseodymium, praseodimium.
precog (v.), prekognisie.
precog1, prekog.
precog2, prekognis.
preflight inspection, voorvluginspeksie.
prehistoric (adj.), prehistories.
president, president.
pre-space, preruimte, voor-ruimte.
prespaceflight, preruimtevaart, voor-ruimtevaart.
pressor beam, drukstraal.
pressor, drukker.
pressure cabin, drukkajuit, drukkamer.
pressure suit, drukpak.
pressure, druk.
priest, priester.
prime directive, hoofdoel.
primitive (adj.), primitief.
prism, prisma.
prisoner of war, krygsgevangene.
prisoner, gevangene, prisonier.
probable reality, skynrealiteit.
probable world, waarskynlike wêreld.
probe, peiler, sonde; verkenningsatelliet.
proboscis, proboskus.
professor, professor.
programme, program, rekenaarprogram.
programmer, programmeerder.
programming (v.), programmeer.
programming language, programmeertaal.
project, projek.
projectile, projektiel.
Prometheus, Prometheus, Saturnus XVI.
propaganda, propaganda.
propel (v.), aandryf.
prospector, prospekteerder.
Prospero, Prospero, Uranus XVIII.
protactinium, protaktinium.
protection field, beskermingsveld.
protective shield, dekskild.
Proteus, Neptunus VIII, Proteus.
protocol, protokol.
proton, proton.
prototype, prototipe.
provisions (v.), proviandeer.
provisions, proviand.
Proxi C, Proxi C.
Proxima Centauri, Proxima Centauri.
pseudo-grav, pseudo-grav, pseudoswaar.
pseudo-gravity, pseudogravitasie, pseudoswaartekrag.
pseudo-science, pseudowetenskap.
pseudo-scientific (adj.), pseudowetenskaplik.
psyche, psige.
psychiatrist, psigiater.
psychic, psitron.
psychoanalytic history, psigogeskiedenis.
psychologically (adj.), sielkundig.
psychologist, sielkundige.
psychology, psigologie, sielkunde.
Puck, Puck, Uranus XV.
pulsar, pulsar.
pulse, puls.
pyramid, piramide, piramied.

– Qq –

Q-boat, Q-boot.
quadrant, kwadrant.
quake, trilling.
quantum mechanics, kwantum-meganika.
quantum model, kwantummodel.
quantum, kwantum.
quarantine, kwarantyn.
quark, kwark.
quartermaster, kwartiermeester.
quartermaster-general, kwartiermeester-generaal.
quarters, kwartier.
quasar, kwasar.
quicksand, vlugsand, welsand, wilsand, dryfsand.
quisling, quisling.
quiver, koker.

– Rr –

race, ras.
radar screen, radarskerm.
radar, radar.
radarmonitor, radarmonitor.
radiation screen, straling-skerm.
radiation, bestraling; radiasie; straling.
radio link, radioverbinding.
radio phone, radiofoon.
radio signal, radiosein.
radio telescope, radioteleskoop.
radio transmitter, radiosender.
radio, radio.
radioactive (adj.), radioaktief.
radioactive decay, radioaktiewe verval; radioaktiewe uitval.
radioactivity, radioaktiwiteit.
radium, radium.
radon, radon.
ray cannon, straalkanon.
ray caster, straalwerper.
ray gauger, straalpeiler.
ray gun, straalgeweer; straalwapen.

ray of light, ligstraal.
ray projector, straalprojekter.
ray tube, straalbuis.
reactor, reaktor.
Rear Admiral, skoutadmiraal, skout-by-nag.
rebel, rebel.
rebellion, rebellie.
receiver, ontvanger.
recliner, lêstoel.
reconnaissance flight, verkenningsvlug.
reconnaissance, verkenning.
reconnaissance, verkenningstog.
recovering station, herstelplaas.
reflect (v.), terugkaats, weerkaats.
regiment, regiment.
regimental headquarters, regimentshoofkwartier.
regulator, regulator.
rehabilitate (v.), rehabiliteer.
reincarnate (v.), reïnkarneer.
reincarnation, reïnkarnasie.
remote viewing, afstandbesigtiging.
rendezvous, rendezvous.
renegade, renegaat.
renewal center, hernuwingsentrum.
repeater, herhaler.
reptile, reptile.
repulsion field, afstotingsveld.
research (v.), navors.
research vessel, navorsingstuig.
research, navorsing.
researcher, navorser.
resident, inwoner.
retina, retina.
revolution, omwenteling.
revolver, rewolwer.
Rhea, Rhea, Saturnus V.
rhenium, renium.
rhodium, rodium.
rifle, geweer.
ripple, rimpel.
ritual, ritueel.
river, rivier.
robot, robot.
roboticist, robotikus.
rock, klip.
rock, rots.
rocket field, vuurpylbaan.
rocket motor, vuurpylmotor.
rocket, vuurpyl1, vuurpyl2.
rocketeer, vuurpyler.
rocketman, vuurpylman.
room temperature, kamertemperatuur.
Rosalind, Rosalind, Uranus XIII.
rotate (v.), roteer; wentel.
rotation direction, rotasierigting.
rotation speed, rotasiesnelheid.
rotation, rotasie.
rubber, rubber.
rubidium, rubidium.
ruby, robyn.
ruin, murasie.
ruins, ruïne, bouval, puinhoop.
ruler, heerser.
ruthenium, rutenium.

– Ss –

sabotage (v.), saboteer.
sabotage, sabotasie.
saboteur, saboteur.
safety belt, veiligheidsgordel.
salute (v.), salueer.
salute, saluut.
samarium, samarium.
sample, monster2.
sandstorm, sandstorm.
satellite, satelliet.
Saturn, Saturnus.
Saturnian, Saturnusbewoner.
SB spiral galaxy, SB-spiraalsterrestelsel.
scaffolding, stellasie.
scan (v.), aftas, skandeer.
scandium, scandium.
scanner, aftaster, skandeerder.
science fantasy, wetenskapfantasie.
science fiction, wetenskapfiksie.
science story, wetenskapverhaal, wetenskapstorie.
science, wetenskap.

scientific fantasy, wetenskaplike fantasie.
scientific fiction, wetenskaplike fiksie.
scientific romance, wetenskaplike roman.
scientist, wetenskaplike.
scout, verkenner.
scramble, spaander (soldate).
scramble, verwar, war; warrel.
screen, skerm.
scull, skedel.
seam, naat.
search party, soekgeselskap.

second law of motion, tweede wet van beweging.
secret (adj.), geheime.
Secret Council, Geheime Raad.
secret, geheim.
section1, deursnee, deursnit.
section2, seksie.
sector, sektor.
security council, veiligheidsraad.
segment, segment.
selenium, seleen.
senior, senior.
sense-of-wonder, gevoel-van-wonder.
sensor, sensor.
sensory (adj.), sensoriese.
sensory probe, sensoriese taster.
sentinel, brandwag.
seraph, seraf.
Sergeant Major, sersant-majoor.
sergeant, sersant.
serum, serum.
Setebos, Setebos, Uranus XIX.
settlement, nedersetting.
shaft, skag.
shape, gedaante.
shapeshifter, gedaanteverwisselaar.
shapeshifting, gedaanteverwisseling.
sheath, skede.
shield, dekker, skild.
shield, skans.
shifter, verplaser.
ship, skip.
ship’s officer, skeepsoffisier.
Shkadov thruster, Shkadov-sterenjin.
shock troops, skoktroepe.
shock whip, skoksweep.
shoot (v.), pyl.
short circuit, kortsluiting.
shrapnel, skrapnel.
shuttle flight, pendelvlug.
shuttle, kuifer.
shuttlecraft, kuifertuig, pendeltuig.
shuttleport, kuiferhawe, pendelhawe.
side effect, newe-effek.
sidereal period, sideriese periode.
sight, visier.
sign, sinjaal.
signal, sein.
silicon, silikon.
silt, slyk.
silver, silwer.
simulation, simulasie.
simulator, nabootser.
singularity, singulariteit.
Sinope, Jupiter IX, Sinope.
siren, sirene.
site, ligging.
skeletal muscle, skeletspier.
skeleton, skelet.
skimmer, glyer.
skinsuit, kleefpak; vliespak.
skip, hysbak.
sky, hemelruim, ruim2.
skyline, horison, kim.
skyscraper, wolkekrabber.
sleeper ship, slaapskip, slaperskip.
slidewalk, glypad.
slideway, glyweg.
sliding door, skuifdeur.
slime, slym.
slip stream, glipstroom, glystroom.
slope, helling.
slower-than-light (adj.), stadiger-as-lig.
society, samelewing.
sodium pentathol, pentotaal, waarheidserum.
sodium, natrium.
soft science fiction, sagte wetenskapfiksie, sagte WF.
software, programmatuur, sagteware.
sol 3, sol 3.
sol, sol.
solar panel, sonpaneel.
solar system, sonnestelsel.
solar wind, sonwind.
solarian, solbewoner.
soldier, soldaat.
sonar, sonar.
SOS-beam, hulpstraal.
sound barrier, klankgrens.
sound wave, klankgolf.
sound, klank.
source code, bronkode.
south (adj.), suid.

southerly (adj.), suidelik.
Southern Cross, Crux, Suiderkruis.

space administration, ruimteadministrasie.
Space Admiral, Ruimte-Admiraal.
space age, ruimte-eeu.
space alien, ruimtewese.
space ark, ruimte-ark.
space armor, ruimteharnas.
Space Bombardier, Ruimte-Bombardier.
Space Brigadier, Ruimte-Brigadier.
space can, ruimteblik.
Space Captain, Ruimte-Kaptein, ruimtekaptein.
space car, ruimtemotor.
space center, ruimtesentrum.
space colony, ruimtekolonie, ruimtesetting.
Space Commander, Ruimte-Kommandant.
Space Corporal, Ruimte-Korporaal.
space corps, ruimtekorps.
space cruiser, ruimtekruiser.
space dog, ruimtehond.
space dok, ruimtedok, skeepsdok.
space drive, ruimaanjaer, ruimte-aanjaer, ruimte-enjin.
space elevator, ruimtehyser.
space fiction, ruimtefiksie.
space fleet, ruimtevloot.
space flight (v.), ruimtevlug.
space flight attendant, ruimtewaardin.
space force, ruimtemag.
space freighter, ruimtevragskip.
space helmet, ruimtehelm.
space jump, ruimtesprong.
space lane, ruimtebaan, ruimtelaan.
Space Lieutenant, Ruimte-Luitenant.
space madness (adj.), ruimtekranksinnig.
space marine, ruimtemarine, ruimtesoldaat.

space navigation, ruimtenavigasie.
space navigator, ruimtenavigator.
space occupant, ruimtebewoner.
space patrol, ruimtepatrollie.
space person, ruimtepersoon.
space pilot, ruimteloods, ruimtevlieër, ruimtevlieënier.
space pirate, ruimterower.
space research center, ruimtenavorsingsentrum.
space scientist, ruimtewetenskaplike.
Space Sergeant, Ruimte-Sersant.
space settlement, ruimte-nedersetting.
space ship, ruimskip.
space srike (v.), ruimte-aanval.
space station, ruimtestasie.
space travel (v.), ruimtereis.
space traveller, ruimtereisiger.
space vehicle, ruimterytuig, ruimtevoertuig.
space wanderer, ruimteswerwer.
space warp, ruimtekromme, ruimtewringing.
space yacht, ruimtejag.
space, ruimte.
space-based, ruimtebasis.
spaceboat, ruimteboot.
spaceboot, ruimtestewel.
space-burned (adj.), ruimtebruin.
space-cadet, ruimtekadet, ruimterekruut.
spacecraft carrier, ruimtedekskip.
spacecraft factory, ruimtetuigfabriek.
space-craft, ruimtevaartuig, ruimtuig.

spacefarer, ruimtevaarder.
spacefaring, ruimtevaart.
spacefield, ruimteveld.
Space-General, Ruimte-Generaal.
spacehand, ruimtehand.
spacehound, ruimtejagter, ruimteveteraan.
spaceline, ruimtediens.
spacelock, ruimteluik, ruimtesluis.
Space-Major, Ruimte-Majoor.
spaceman, ruimteman.
spaceport, ruimtehawe, ruimteport.
spacer, ruimter.
spaceship, ruimteskip.
space-sick (adj.), ruimtesiek.
space-sickness, ruimtesiekte.
space-sled, ruimte-slee.
spacesuit, ruimtepak.
space-time continuum, ruimtetyd-kontinuum.
space-vessel, ruimtetuig.
spaceward (adj.), ruimterand, ruimtetoe.
spaceways, ruimtesteeg, ruimteweg.
spacewoman, ruimtevrou.
spaceworthy, ruimtevaardig.
spaceyard, ruimtewerf.
spatiotemporal continuity, tydruimtelike kontinuïteit.
species, spesie.
spectrogram, spektrogram.
spectrograph, spektrograaf.
spectrophotometers heliograph, spektroheliograaf.
spectroscope, spektroskoop.
spectroscopiccal (adv.), spektroskopiese.
speculative fiction, spekulerende fiksie.
speed, spoed.
sphere, sfeer.
spheroid, sferoïde.
spiral galaxy, spiraalsterrestelsel.
spiral staircase, spiraaltrap.
spot-light, soeklig.
spy (v.), spioeneer.
spy ray, spioenasiestraal, spioenstraal.
spy, spioen.
spying (v.), spioenasie.
squadron, eskader.
stabilize (v.), stabiliseer.
stabilizer, stabilisator, stabiliseerder.
staircase, trap.
stalactite, stalagtiet, stalaktiet.
stalagmite, stalagmiet.
standard, standaard.
star flight, sterrevlug, stervlug.
star formation, stervorming.
star geometry, sterremeetkunde.
star navigation, sterrenavigasie.
star system science, sterstelselkunde.
star travel, sterreis, sterrereis.
star traveler, sterreiser, sterrereisiger.
star voyaging, sterrenavigasie.
star wars, steroorlog, sterre-oorlog.
star, ster.
starbase, sterbasis, sterrebasis.
star-cruiser, sterkruiser, sterrekruiser.
star-drive, sterenjin, sterre-aanjaer.
starfarer, sterrevaarder, stervaarder.
starfaring (adj.), sterrevaar.
starfleet, sterrevloot, stervloot.
stargate, sterhek, sterrehek, sterresluis.
starlanes, sterresteeg.
starliner, sterrelinieboot; sterrelynboot, sterlynskip.
starman, sterman, sterreman.
star-person, sterpersoon, sterrepersoon, sterwese.
starport, sterdok, sterhawe, sterredok, sterrehawe.
starry sky, sterrehemel.
starship, sterreskip, sterskip.
starways (pl.), sterreweë, sterweë.
stealth craft, sluiktuig.
steel, staal.
Stephano, Stephano, Uranus XX.
sterile (adj.), steriel.
sterilizer, sterilisator.
stethoscope, stetoskoop.
stock, voorraad.
strategic defense initiative, strategiese verdedigings insiatief.
stratocumulus (adj.), stratocumulus.
stratosphere, stratosfeer.
striking distance, trefafstand.
string theory, stringmodel.
strontium, strontium.
structure, struktuur.
stun gun, doofgeweer, verdoofgeweer, verdowingsgeweer.
stunner, dower, verdower.
sub- (prefix), sub-.
sub, sub.
subconscious, onderbewussyn.
sublight, sublig.
subspace, subruim, subruimte.
substation, substasie.
suit radio, pakradio.
suit, pak.
sulfur, swael, swawel.
sun, sol, son.
sunspot, sonvlek.
super- (prefix), super-.
super-being, superwese.
superhuman (adj.), bomenslik.
superhuman, oppermens, supermens.
superluminous, superlumineus.
supernatural (adj.), bonatuurlik.
supernormal, supernormaal.
supernova, supernova.
super-science, superwetenskap.
super-scientific (adj.), superwetenskaplik.
super-scientist, superwetenskaplike.
supersonic (adj.), supersonies.
super-weapon, superwapen.
surface, oppervlak.
surgeon, chirurg, sjirurg.
surgery, chirurgie, sjirurgie.
surgically, chirurgies, sjirurgies.
survey, opname.
swamp, moeras.
sway brace, wiegstut.
switch, skakelaar.
Sycorax, Sycorax, Uranus XVII.
syfer (v.), sypel.
symbiosis, simbiose.
symbol, simbool.
synodic period, sinodiese periode.
synthesis, sintese.
synthetic (adj.), sinteties.
syringe, spuitnaald.
system, stelsel.
system-wide, sisteemwyd, stelselwyd.

– Tt –

tablet, tablet.
tactics, taktiek.
tail, roede, roei.
tank, tenk1, tenk2.
tantalum, tantaal, tantalium.
Task Force, taakmag.
Taygete, Jupiter XX, Taygete.
technical (adj.), tegnies.
technician, tegnikus.
technique, tegniek.
technological (adj.), tegnologies.

technologist, tegnoloog.
technology, tegnologie.
tele- (pref.), tele-.
telekinesise (adj.), telekinese.
telekinetically (adj.), telekinetiese.
telemetry, telemetrie.
telepaper, teleblad.
telepath, gedagteleser, telepaat.
telepathical (adj.), telepaties.
telepathy, gedagtelesery, telepatie.

telephone interpreter, tolkfoon.
telephone screen, beeldfoonskerm.
telephoto, telefoto.
teleport (v.), telepateer, teleporteer.
teleportation, teleportasie.
teleporter, teleporteerder.
telescope, teleskoop.
Telesto, Saturnus XIII, Telesto.
television, beeldradio, televisie.
tellurium, tellurium, telluur.
temperature, temperatuur.
temporal lobe, temporale lob.
terbium, terbium.
terminal, terminaal1; terminaal2.
terminus, terminus.
terra, terra.
terraform (v.), terravorming.
Terran, Terraan.
test flight, toetsvlug.
test tube, proefbuis.
tester, toetsapparaat.
Tethys, Saturnus III, Tethys.
Thalassa, Neptunus IV, Thalassa.
thallium, tallium.
the capacitance of a capacitor, die kapasitansie van ‘n kapasitor.
the law of conservation of energy, die wet op die behoud van energie.
the law of inertia, die wet van traagheid.
the moon, die maan.
the speed of light, die spoed van lig.
the third law of motion, die derde wet van beweging.
Thebe, Jupiter XIV, Thebe.
Themisto, Jupiter XVIII, Themisto.
theology, teologie.
thermometer, termometer.
thermo-regulator, termo-reguleerder.
thing, voorwerp.
thorium, torium.
three dimensional (adj.), driedimensioneel.
three-D, 3D, drie-D, driedee.
three-v, 3V, drie-v,.drievee.
thrust (v.), stu; druk.
thruster (n.), stuwer.
thruster, stuwer.
thulium, tulium.
tight-beam (v.), noustraal.
time jump, tydsprong.
time machine, tydmasjien; tydspringer; tydtoestel.
time paradox, tyd-paradoks, tydreis paradoks.
time storm, tydstorm.
time stream, tydstroom.
time travel, tydreis.
time traveler, tydreisiger.
time warp, tydkromming, tydwringing.
timeline, tydlyn; tydvak.
timepath, tydweg.
timeslip, tydgleuf.
time-track, tydbaan.
tin, tin.
tissue, weefsel.
Titan, Saturnus VI, Titan.
Titania, Titania, Uranus III.
titanium, titaan, titanium.
todler, peuter.
tonic, tonikum.
top speed, topsnelheid, topspoed.
torpedo, torpedo.
torture, marteling.
trace element, spoorelement.
tracker, opspoorder, opsporingsapparaat.
tractor beam, aantrek-straal, trekstraal.
tractor, trekker.
trainee pilot, leerlingvlieënier.
training program, opleidingsprogram.
trajectory, trajek.
trans- (prefix), trans-.
transcend (v.), transendeer.
transdimensional (adj.), transdimensioneel.
transform (v.), transformeer.
transformation, transformasie.
transformer, transformator.
transgalactic (adj.), transgalakties.
transhuman (adj.), transmenslik.
transhuman, transterraan, transmens.
transistor, transistor.
translator, dekriptor; vertaler.
translucent (adj.), deurskynend.
transmission, transmissie.
transmitter, sender.
transmitting (v.), transmitteer.
transmutation, transmutasie.
transmutation, vormverandering.
transmute (v.), transmuteer.
transparent, deursigtig.
transport (v.), transporteer.
transporter, transporter.
trap flower, fuikblom.
trap, lokval.
traveler, reisiger.
triangulate (v.), trianguleer.
triangulation, triangulasie.
tri-D, tri-D.
trigger, sneller.
trigonometric (adj.), trigonometries.
trigonometry, driehoeksmeting, trigonometrie.
trigonometry, trigonometrie.
Trinculo, Trinculo, Uranus XXI.
trinitrotoluene, TNT, trinitrotoluene.
Triton, Neptunus I, Triton.
tri-V, tri-V.
tri-vid, tri-vid.
troop carrier, troepedraer.
troop, troep.
troposphere, troposfeer.
truce, wapenstilstand.
truss, stut.
tugboat, ruimsleeper, sleepboot sleeptuig.
tungsten, wolfram.
tunnel, tonnel.
turbine, turbine.
two-way radio, tweerigtingradio.
tyranny, tirannie.

– Uu –

UFO, VVV.
ultra- (pref.), ultra-.
ultra high frequency, ultrahoë frekwensie.
ultradrive, ultra-aanjaer.
ultraphone, ultrafoon.
ultrasonic (adj.), ultrasonies.
ultrasound, ultraklank.
ultraviolence, ultrageweld.
ultraviolet (adj.), ultraviolet.
ultraviolet radiation, ultravioletstraal.
ultrawave, ultragolf.
Umbriel, Umbriel, Uranus II.

uncertainty principle, onsekerheidsbeginsel.
unconscious, bewusteloos.
unearthly (adj.), onaards.
unidentified flying object, vreemde vlieënde voorwerp.
uniform, uniform.
union, unie.
universe, heelal.
unperson, onpersoon.
unsuit (v.), ontklee, ontpak.
unsuited (adj.), ongeklee, ongepak.
uplift (v.), oplig, opstyg.
uptime (adj. and adv.), optyd.
Uranian, Uranusbewoner.
uranium, uraan.
Uranus, Uranus.
utopia, utopie.
UV (abbr.), UV.

– Vv –

vac suit, kuumpak, vakpak.
vaccine, entstof.
vacuum (adj.), lugleë, lugledig, lugleeg.
vacuum suit, vakuumpak.
vacuum, vakuum.
valve, klep.
vanadium, vanadium.
vapor pressure, dampdruk.
vaporizer, verdamper.
vector, vektor.
vehicle, rytuig, voertuig.

velocity of light, snelheid van lig.
velocity, snelheid.
Venerian, Venusbewoner, Venusiaan, Venuswese.
ventilation, ventilasie.
ventilator, ventilator.
Venus, Venus.
Venusian, Veniaan.
vermin, ongedierte.
vertically (adj.), vertikaal.
very high frequency [VHF], BHF, baie hoë frekwensie.

vessel, tuig, vaartuig.
vibrate (v.), vibreer.
vibration, vibrasie.
vibroblade, trillem.
vibroknife, sidder, trildolk.
Vice-Admiral, vise-admiraal.
victualler, proviandmeester.
vid, vid.
video screen, videoskerm.
videophone, videofoon.
vidphone, vidfoon, vidifoon.
vidscreen, vidskerm.
viewphone, beeldfoon.
viewplate, beeldplaat.
viewplate, sigplaat.
viewport, patryspoort, sigpoort.
viewscreen, beeldskerm, sigskerm.
viral, viraal.
virologist, viroloog.
virology, virologie.
virtual (adj.), virtueel.
virtual reality, skynwerklikheid.
virus, virus1, virus2.
viscosity, viskositeit.
visicomm, visikom.
vision plate, visieplaat, visiplaat.
vision port, kykgleuf, visiepoort.
vision screen, visieskerm, visiskerm.
vision, visioen.
visiphone, visiefoon, visifoon.
visiplate, visieplaat, visiplaat.
visor, gesigskerm, helmskud, viseur.
vitamin tablet, vitaminepil, vitaminetablet.
voice pattern, stempatroon.
volume control, volumekontrole.
volume, inhoud, kapasiteit, volume.
volunteer, vrywilliger.
Von Neumann machine, Von Neumann-masjien.
vortex, draaikolk.
voyage, reis.

– Ww –

waldo, waldo.
wall, wand.
wallscreen, muurskerm.
war council, kajuitraad.
war craft, oorlogstuig.
war expert, krygskundige.
war machines, krygstuig.
war, oorlog.
warehouse, magasyn1.
warhead, kernkop; plofkop.
warlord, krygsheer.
warp (n.), kromming, wringing.
warp (v.), kromme, wringe.

warp drive, kromaanjaer, wringaanjaer.
warp speed, kromspoed, wringspoed.
warrior, kryger.
warship, oorlogskip.
water, water.
wave, golf.
weapon, wapen.
weapons (pl.), wapentuig.
webcast (v.), webgooi, webuitsending.
weight, gewig.

west, wes, weste.
western (adj.), westelik.
wetware, natware.
white blood cell, witbloedsel.
whiz (v.), zits.
wilderness, woesteny.
winding-staircase, wenteltrap, draaitrap.
wing, vlerk.
wirehead, draadkop, skottelkop.
wireheading (n.), hersenkoppeling.
work, arbeid.
world, wêreld.
world-builder, wêreldskepper.
world-building, wêreldvorming.
worm, wurm.
wormhole, wurmput, wurmkolk.
wound, wond.
wow, sjoe, soe.
wrench, moersleutel.

– Xx –

X-axis, absis, X-as.
X-chromosome, X-chromosoom.
xeno- (pref.), xeno-.
xenoanthropology, xenoantropologie.
xenobiological (adj.), xenobiologies.
xenobiologist, xenobioloog.
xenobiology, xenobiologie.
xenocide, xenomoord.
xenocracy, xenokrasie.
xenolinguist, xenotaalkundige.
xenological (adj.), xenologies.
xenologist, xenoloog.
xenology, xenologie.
xenon, xenon.
xenophile, xenofilie.
xenophobia, xenofobie.
X-rays, X-straal, Röntgen-strale.

– Yy –

Y-axis, Y-as.
Y-chromosome, Y-chromosoom.
year, jaar, jaargang.
Ymir, Saturnus XIX, Ymir.
youth, penkop.
ytterbium, ytterbium.
yttrium, yttrium.

– Zz –

zero gravity, geen-gravitasie, zero swaartekrag.
zero, zero.
zero-g, geen-g, zero-g.
zero-grav, geen-grav nul-grav.
zigzag (adv.;v.), sigsag.
-zine (suff.), -skrif.
zink, sink.
zirconium, sirkonium.
zombie, zombie.
zone, gordel2.
zoological (adj.), dierkundig.
zoologist, dierkundige, soöloog.
zoology, dierkunde, soölogie.