M02E2 – 2015 © Anke Norris

Die Korrekte Gebruik van Lees- en Skryftekens
2015 © Anke Norris

Oefening 1
Stel ʼn lys op van die algemeenste foute, verwarring en verkeerde gebruik vir elk van die bogenaamde lees- en skryftekens. 

(Algemene fout) -> (Korreksie)

DIE PUNT (.)

 • Dr Winterboer trek sy skouers op -> Dr. Winterboer trek sy skouers op.

DIE KOMMA (,)

 • “Ek kom van Jupiter.” sê Zyzik. -> “Ek kom van Jupiter,” sê Zyzix.

DIE KOMMAPUNT (;)

 • Ons sonnestelsel is verteenwoordig, so ook Proxima Centauri. -> Ons sonnestelsel is verteenwoordig; so ook Proxima Centauri.

DIE DUBBELPUNT (:)

 • Onthou om die volgende saam te bring, slaapsak, flits, waterbottel en ʼn hoed. -> Onthou om die volgende saam te bring: slaapsak, flits, waterbottel en ʼn hoed.

DIE AANHALINGSTEKENS (” ‘ ‘ “)

 • Dit was baie interessant! sê Susan. -> “Dit was baie interessant!” sê Susan.
 • Kobus sê: Susan het Skote Petoors! geskree toe sy die antwoord kry. -> Kobus sê: “Susan het ‘Skote Petoors!’ geskree toe sy die antwoord kry.”

DIE VRAAGTEKEN (?)

 • “Wat gaan aan. Wat het nou weer gebeur.” vra Sonja. -> “Wat gaan aan? Wat het nou weer gebeur?” vra Sonja. 

DIE UITROEPTEKEN (!)

 • “Toe, loop nou.” beveel sy die kinders. -> “Toe, loop nou!” beveel sy die kinders.
 • As hulle my maar net gesê het. -> As hulle my maar net gesê het!
 • Jy is ʼn mooi een om my so te bedrieg. -> Jy is ʼn mooi een om my so te bedrieg!

DIE HAKIES ([{}])

 • Ek was gister, vrydag, by die dokter. -> Ek was gister (Vrydag) by die dokter.
 • Die sesde deel van Mozart se Requiem staan bekend as die Agnus Del, Lam van God. -> Die sesde deel van Mozart se Requiem staan bekend as die Agnus Del (Lam van God).
 • Ek doen gewoonlik my inkopies by Spar. Spar is ʼn groot, internasionale kettingwinkel. -> Ek doen gewoonlik my inkopies by Spar. (Spar is ʼn groot, internasionale kettingwinkel.)
 • Ek doen gewoonlik my inkopies by Spar, ʼn groot, internationale kettingwinkel. -> Ek doen gewoonlik my inkopies by Spar (ʼn groot, internasionale kettingwinkel).

DIE AANDAGSTREEP (-)

 • Ek wil jou meer vertel van die Babeloniërs, maar wag, ek sal dit liewer later doen. -> Ek wil jou meer vertel van die Babeloniërs – maar wag, ek sal dit liewer later doen.
 • Hy is uiteindelik hier, maar nie alleen nie. -> Hy is uiteindelik hier – maar nie alleen nie.
 • Jy sal, soos jy teen dié tyd weet, my nie kan flous nie. -> Jy sal – soos jy teen dié tyd weet – my nie kan flous nie.
 • Dat ek so iets gesê het, dit wou sy nie glo nie. -> Dat ek so iets gesê het – dit wou sy nie glo nie.
 • Die wanorde, totale wanorde in die stadsraad. -> Die wanorde – totale wanorde in die stadsraad.
 • “Pasop! Die reaktor gaan…” -> “Pasop! Die reaktor gaan -“

DIE AKSENTTEKENS/KLEMTEKENS
DIE AKUUT (‘)

 • Wat doen jy na skool? -> Wat doen jy ná skool?
 • Hy reis more na Amerika. -> Hy reis môre na Amerika.
 • Sy soek die sleutel. -> Dié sleutel lyk anders as die res.
 • Die goed is darem duur! -> Die goed is darem dúúr!
 • Jy moet of die blou rok of die groene dra. -> Jy moet óf die blou rok óf die groene dra.
 • Hy is nog vis nog vlees. -> Hy is nóg vis nóg vlees.
 • Attaché, cliché, négligé, séance.
 • Esmé, René, Cronjé, Fouché.

DIE GRAVISTEKEN (`)

 • Appèl, dè, hè, nè.
 • Crėche, pietà, première
 • Hélène, Thérèse.

DIE AKSENTTEKEN (‘)

 • Lúi, dié.

DIE ASTERISK/STERRETJIE (*)

 • In die teks “*…so het dit gebeur*.”

DIE ELLIPS / WEGLAATTEKEN / BELETSELTEKEN (…)

 • Die deur skuif oop en voor my staan die…
 • O! My…wat gebeur nou?
 • Sy het aan my gesê…
 • Hy was…
 • Marius was ontsteld oor…
 • Sarie was woordeloos…
 • Was sy dan maar nie ʼn mooie meisie nie…

DIE DEELTEKEN (ë)
Sonder deeltekens  ->  Met deeltekens:

 • Breed  ->  breër
 • Gereeld(dikwels)  ->  gereëlde(beplan, bv. ʼn onthaal)
 • Dieet  ->  diëte
 • Jeens  ->  bejeën
 • Eie  ->  geëien
 • Leeg  ->  leë
 • Snee  ->  sneë
 • Beïnvloed, reünie, heroïen, proteïen, mikroörganisme.
 • Aërobies, aërosol.
 • Geëien -> toe-eien
 • Beëdig -> see-eend
 • Beïnvloed -> eeue-oue
 • Kommersieel -> kommersiële
 • Residensieel -> residensiële
 • Finansieel -> finansiële
 • Kobraägtig -> kobra-agtig
 • Babaägtig -> baba-agtig
 • Sebraägtig -> sebra-agtig

KOPPELTEKEN (-)

 • eweeens -> ewe-eens
 • Buiteregtelik -> buite-egtelik
 • Siele-adel -> sieleadel
 • Hande-arbeid -> handearbeid
 • Wilde-als -> wildeals
 • Kommandeurgeneraal -> kommandeur- generaal
 • Assistentgeneraal -> assistent – generaal
 • Ons moet wag dat Leon hulle kom kuier. -> Ons moet wag dat Leon-hulle kom kuier.
 • Die aspirant vlieenier kan nie wag vir sy eerste vlug nie. -> Die aspirant-vlieënier kan nie wag vir sy eerste vlug nie.
 • Die baba loop waggel waggel die gang af. -> Die baba loop waggel-waggel die gang af.
 • Die verpleegster gee haar pasiënt bietjies bietjies kos met ʼn lepel. -> Die verpleegster gee haar pasiënt bietjies-bietjies kos met ʼn lepel.
 • Die kinders speel vanaand weer toktokkie by die bure se deur.
 • My broer is nou deel van die populasie van Groot-Brittanje.
 • Die gesin gaan nou Wes-Duitsland binne.
 • Die kinders speel by die wag-ʼn-bietjie-bos.
 • Die beeste het almal tekens van bek-en-klouseer.
 • Solaris-3 het die planeet bereik.
 • Wind-erosie het die windpompe laat roes.
 • Die ad hok-komitee is vol nonsens.
 • Stedelike- en dorpsgebiede -> stedelike en dorpsgebiede
 • Hʼn-ʼn!, ‘m-‘m!, t-t-t!

DIE AFKAPPINGSTEKEN (‘)

 • Die skadus rek langer hoe later dit word. -> Die skadu’s rek langer hoe later dit word.
 • Die mas en pas is uitgenooi na die vertoning. -> Die ma’s en pa’s is uitgenooi na die vertoning.
 • Drie hoeras vir die wenner! -> Drie hoera’s vir die wenner!
 • Die Van Bredas het baie geraamtes in hulle kaste. -> Die Van Breda’s het baie geraamtes in hulle kaste.
 • Die radiotjie wil nie werk nie. -> Die radio’tjie wil nie werk nie.
 • Die bratjie is te klein vir my. -> Die bra’tjie is te klein vir my.
 • Ag my kind, die skadutjie is nie so koel nie. -> Ag my kind, die skadu’tjie is nie so koel nie.
 • Die garage’e is te vuil binne.
 • Die crèche’e is almal toe onder kinders.
 • Die garages is baie vuil binne.
 • Die crèches is almal toe onder die kinders.
 • Die Terblanches is ʼn baie rowwe familie. -> Die Terblanche’e is ʼn baie rowwe familie.
 • Die naam Estelles is ʼn baie mooi naam. -> Die naam Estelle’s ʼn baie mooi naam.
 • Die Cillierstjie gaan dit nog ver maak. -> Die Cilliers’tjie gaan dit nog ver maak.
 • Daar is te veel aas in die woord kaaas. -> Daar is te veel a’s in die woord kaaas.
 • Die graad 3tjie is te onrustig in klas. -> Die graad 3’tjie is te onrustig in klas.
 • Daar is te veel Absas in die winkelsentrum. -> Daar is te veel Absa’s in die winkelsentrum.
 • Daar is een probleem. -> Daar is ʼn probleem.
 • “Ek sê jou, ek is moeg!” -> “‘k sê jou, ‘k’s moeg!”
 • Sy het my baie moeilikheid gegee. -> Sy’t my baie moeilikheid gegee.
 • Haar klere het as ware ontbreek. -> Haar klere het as’t ware ontbreek.
 • Vra haar ek vra groot asseblief? -> Vra haar ek vra groot ‘seblief?
 • Die leeu’s het nie ontsnap nie. -> Die leeus het nie ontsnap nie.
 • Die Vosloo’tjie is onrustig. -> Die Voslootjie is onrustig.
 • Moenie lang essay’s skryf nie. -> Moenie lang essays skryf nie.
 • Die Du Toit’s, Roux’s, en ʼn klein Du Preez’tjie kom kuier. -> Die Du Toits, Rouxs en ʼn klein Du Preeztjie kom kuier.

DIE KAPPIE/SIRKUMFLEKS (^)

 • Ek se jou ons gaan Kaap toe. -> Ek sê jou ons gaan Kaap toe.
 • Die brue is te laag vir die trok. -> Die brûe is te laag vir die trok.
 • Ek sê jou, hierdie sker is stomp! -> Ek sê jou, hierdie skêr is stomp!
 • Daardie Van der Merwe is nie baie populer nie. -> Daardie Van der Merwe is nie baie populêr nie.
 • Nou raak jy darem te vulger met jou mond. -> Nou raak jy darem te vulgêr met jou mond.
 • Daardie is ʼn pêrd van ʼn ander kleur. -> Daardie is ʼn perd van ʼn ander kleur.
 • Daardie kêrk loop leeg. -> Daardie kerk loop leeg.
 • Die kombêrs is te klein. -> Die kombers is te klein.
 • crêpe-de-chine
 • maître d’hôtel
 • Die bokkie blêr al die hele oggend.

DIE HOOFLETTER (ABC…)
Persoonsname:

 • Gerhard, Pieter-Willem
 • Delport, Van der Merwe
 • Aston Martins, Hyundais, ʼn dop Klipdrift, ʼn pakkie Kents.

Eiename en plekname:

 • johan -> Johan
 • metcedes-benz -> Mercedes-Benz
 • nando’s -> Nando’s

Afleidings van plekname:

 • Kaapse, Europese, Amerikaanse
 • Kapenaar, Europeër, Amerikaner
 • Afrikaanse, Engelse, Griekse, Spaanse

Straatname:

 • Kerkstraat, Veertiende Laan, 5de Straat

Geskiedkundige gebeure:

 • die Anglo-Boereoorlog
 • die Tweede Wêreldoorlog
 • die Renaissance
 • die Verligting

Dae van die week / maande van die jaar:

 • Maandag, Dinsdag, Woensdag
 • Januarie, Februarie, Maart

Openbare vakansiedae en ander feesdae:

 • Vryheidsdag, Menseregtedag, Werkersdag
 • Kersfees, Paasfees of Pasga of Pesach, Chanoeka, Ramadaan
 • Moedersdag, Vadersdag, Internasionale Boomplantdag

Name van tale:

 • Engels, Afrikaans, Zoeloe, Xhosa
 • Standaardafrikaans, Sypaadjie-afrikaans, Kansel-afrikaans
 • Ou Engels, Oudengels

Name van gode en opperweses:

 • God. • Zeus
 • Allah

Samestelling met persoons- en plekname:

 • Rina Hugo-roos
 • Dooie See-rolle of Dooie Seerolle

Gewone name van diere of plante:

 • katjiepiering
 • jakobregop
 • kanferfoelie
 • outeniekwageelhout
 • gaboenadder
 • zambezihaai
 • roos
 • kat
 • hond
 • vis

Gesteentes, minerale en chemiese elemente:

 • goud
 • kwarts
 • silwer
 • chrisoliet
 • thomsoniet
 • lawrensium
 • einsteinnium

Werkwoorde afgelei van eiename:

 • amerikaniseer
 • google
 • xerox
 • verengels

Diererasse, kultivars en plantsoorte:

 • Holstein -> holstein
 • Merino -> merino
 • Shiraz -> shiraz
 • Brie -> brie
 • Port -> port

Byvoeglike en selfstandige naamwoorde afgelei van eiename:

 • Bybels -> bybels
 • Gregoriaans -> gregoriaans
 • Jesuïet -> jesuïet
 • Christen -> christen

Byvoeglike en selfstandige naamwoorde afgelei van taalname of geografiese eiename:

 • Suid-Afrikaner, Amerikaner, Nederlander, Paarliet
 • Afrikaanse, Engelse, Nederlandse, Griekse
 • Boeddhis -> boeddhis
 • Anglisisme -> anglisisme
 • Germanistiek -> germanistiek
 • Nederlandisties -> nederlandisties

Aanspreekvorme: aanhef van briewe:

 • Liewe Ouma
 • Geagte Meneer
 • Beste Oom
 • Beste tannie Linda
 • Geagte professor Van Wyk
 • Geagte me. Susan du Toit
 • Beste dokter Herman

Formele aanspreekvorme:

 • U Edelagbare
 • U Hoogheid
 • U Majesteit
 • Haar Edele regter Moshe
 • Haar Majesteit die Koningin
 • Sy Majesteit koning Willem-Alexander

Saamgestelde range en ampsbenamings:

 • direkteur-generaal
 • luitenant-kolonel
 • skout-by-nag
 • adjunk: adjunkdirekteur
 • amateur: amateurbokser
 • aspirant: aspirantleier
 • assessor: assessorlid
 • assistent: assistentdirekteur
 • adjunk-direkteur-generaal
 • assistent-regter-president
 • oud-sekretaris-generaal

Dierename in sprokies:

 • Pappa en Mamma Haas
 • Oupa Uil
 • Wolf en Jakkals
 • Haas Das
 • Oom Olifant

Troeteldiername:

 • Brakkie, Kietsie, Woefie, Poon, Streepmuis, Wagter

Soortname as eiename:

 • Nuwe Testament
 • Grondwet
 • Departement van Landbou en Grondsake
 • Hoër Meisieskool Bloemfontein
 • Waarheids-en-Versoeningskommissie
 • Noordpool

Eienaamverbleking:

 • adonis (aantreklike man) -> Adonis (mitologiese persoonsnaam)
 • bosbou (aanplant van bosse) -> Bosbou (die naam van die staatsdepartement)
 • mefistofeles (iemand wat soos ʼn duiwel lyk) -> Mefistofeles (naam van karakter in Goethe se Faust)
 • ʼn blinkstefaans
 • ʼn boetebessie
 • ʼn plaasjapie

Handelsmerke:

 • cutex (naellak)
 • diesel (brandstof)
 • primus (gasstofie)
 • vaseline (petroleumjellie)
 • tippex (korrigeermiddel)

Publikasiename:

 • Huisgenoot
 • Sarie
 • Rooi Rose
 • Beeld
 • Die Burger
 • Kennis van die Aand

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui