Utopie

Home / glossary / Utopie

‘n Veronderstelde toestand van samelewing en bestaan wat besonder gunstig is met groot welvaart en met min inperking van vryhede.