Medusa

Home / glossary / Medusa

‘n Vroulike monster uit die mitologie wat slange in stede van hare op haar kop het en wat mense laat versteen indien hul direk na haar sou kyk. Medusa